taxi taxieier taxisjåfør

Per-Morten Bjørlykke er glad for at Herøy Taxi og Nordvest Taxi igjen har fått pasientkjøringen. Han er også fylkesleder for NT i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal vil ha samordning med helseforetakene

Selskapet som ble tildelt pasientkjøringen i det meste av Møre og Romsdal, kastet kortene. Dermed fikk likevel de lokale drosjene kjøringen. Samtidig har fylkesutvalget vedtatt å kreve samordning med helseforetaket for å sikre drosjetilbudet og anstendige vilkår i næringen.

Fylkesutvalget gjorde sitt vedtak i april, før det ble klart at det nye selskapet ikke fulgte opp.

Det skapte sterke reaksjoner at et helt nytt selskap fikk pasientkontraktene, uten noen andre forpliktelser. Mange fryktet at de eksisterende lokaldrosjene drosjene ville miste driftsgrunnlaget.

Som tidligere omtalt i TAXI protesterte Nordvest Taxi på vedtaket, men klagen til Kofa førte ikke fram.

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok å be fylkesdirektøren:

«1. gjere ein felles gjennomgang av innrettinga av transportkjøpa til høvesvise helseføretaka og fylkeskommunen med særleg fokus på korleis ein skal sikre seriøst arbeidsliv i drosjemarknaden, sikre eit drosjetilbod i heile fylket og sikre sjøvegs transport og beredskap der det er nødvendig.

2. etablere ei dedikert prosjektgruppe som skal følgje opp intensjonsavtalen mellom Helse Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune med sikte på i større grad samordne transportkjøpa. Samordning med kommunale tilbod skal også vurderast.

3. be sentrale myndigheiter vurdere tettare/meir formalisert samarbeid omkring offentlege transportkjøp

Må samordnes

I forkant av vedtaket uttalte fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik til media at transportkjøpene i det offentlige i større grad må samordnes. - Fylkeskommunen og helseforetak må snakke sammen.

Han var redd for at helseforetakets nylig tildelte anbud på pasientkjøring vil føre til at drosjer i distriktene forsvinner.

I sakspapirene skriver han at Møre og Romsdal fylkeskommune lenge har hatt ønske om å etablere samarbeid med helseforetaket om transporttjenester. Som kjøper av slike tjenester på drosje-/småbilmarkedet er imidlertid fylkeskommunen en svært liten aktør sammenliknet med helseforetaket. For fylkeskommunale transportkjøp er drosjemarkedet en underleverandør til rutebilselskapene som har kontrakt med fylkeskommunen.

Konkurrerer indirekte på lønn

Felles er at både fylkeskommunen og helseforetaket stiller krav om lønns- og arbeidsvilkår i sine kjøp, fremholder fylkeskommunedirektøren. Innenfor drosjemarkedet er dette likevel annerledes enn i f.eks. rutebilbransjen. Aktørene i drosjebransjen konkurrerer indirekte på sjåførenes lønn – lønnskostnader er den største delkostnaden i transportkjøpene – i anbud der det ikke legges andre føringer enn at tariffavtalen skal gjelde.

Slik fylkeskommunedirektøren forstår det har dette vært et viktig bakteppe for debatten både i Møre og Romsdal, men også i Trøndelag, der det blir hevdet at vilkårene i avtalene om pasientkjøring ikke gir grunnlag for en anstendig lønn for drosjesjåførene.

Fylkeskommunedirektøren mener det er viktig av hensyn til et godt og tjenlig transporttilbud at det er drosjevirksomhet i hele fylket. Fram til nå har det vært slik, men direktøren deler bekymringen omkring fortsatt drosjedekning. Fylkeskommunen er avhengig av et godt samarbeid med helseforetaket omkring transporttjenester, og at de offentlige aktørene mest mulig har sammenfallende mål.

Et krav om tettere samordning av aktørene kan likevel ikke komme fra fylkeskommunen – det er det sentrale myndigheter som eventuelt kan gi føring for.

Trakk seg

I juni kom så meldingen fra Helse Midt-Norge om at oppdraget med pasienttransport i Søre Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal er gitt til Nordvest Taxi og Herøy Taxi. Selskapet under stiftelse, «Pasienttransport1» kunne ikke oppfylle avtalen.

Dermed kunne mange i næringen, kommunene og fylkeskommune ne pust lettet ut.

Dramaet var et resultat av frislippet, all den stund Pasienttransport1 kunne ta ut de løyvene de trengte, uten noe ansvar for det generelle tilbudet.

Tre av fire regioner

Selskapet, med 40.000 kroner i aksjekapital og ingen drift i utgangspunktet, ble tildelt avtale om pasienttransport i områdene Søre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. En klage på tildelingen ble behandlet og avvist av Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA).

Klagebehandlingen førte til at signering av avtale ble utsatt. Før de kom til iverksettelse, ba Persontransport1 om å bli løst fra tilbudet sitt, noe Helse Midt-Norge RHF godtok.

Tildelingen av avtaler ble da gjort til de leverandørene som sto som nummer to på rangeringen i de tre områdene, Herøy Taxi i Søre Sunnmøre og Nordvest Taxi i Romsdal og Nordmøre.

Dermed fortsetter disse å drive pasienttransporten uten opphold.

Norgestaxi på Sunnmøre

I det fjerde området, Sunnmøre, fikk Norgestaxi pasientkjøringen. Også det har ført til debatt og avisoppslag. Avisa «Nordre», som er lokalavis for Haram og Sandøy, skrev om Alf Gangstad, som de siste 13 åra har kjørt drosje på Harøya, utenfor Ålesund.

Han så det som vanskelig å fortsette uten pasientkjøringen, og Nordre skrev på lederplass;

«At ein taxi skal komme frå fastlandet for å køyre ein pasient på Harøya til det lokale legekontoret, er alt anna enn framtidsretta. Jorda er rund, men det hender at verda går bakover. Eg trur vi må bli samde om å sikte framover».

Taxitilbudet på Harøya er nå borte, Gangstad kjører på Smøla, men ifølge Sunnmørsposten er det forhandlinger om at Nordvest Taxi også skal overta Sunnmøre, etter mange klager på Norgestaxis utførelse. Dette er imidlertid ikke avklart pr i dag.

AH, fra TAXI nr 4

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker