Hvorfor er norske politikere så opptatt av å legge til rette for at lokal verdiskaping skal tappes til skatteparadis og til selskaper som har sosial dumping som forretningsmodell, spør NT-leder Øystein Trevland, og ber samferdselsministeren rydde i egne rekker.

- Noen vil faktisk ødelegge drosjenæringen

Sentrale politikere i regjeringspartiene støtter i realiteten et kappløp mot bunnen for næringen, sier NT-leder Øystein Trevland i bladet TAXI nr 2.

- Samferdselsministeren må ta styringen og fortelle både oss og sine egne politikere hva Regjeringen vil. Vi trenger ikke flere uttalelser fra PR-agentene for Uber i politikken, og må be om at de som ikke skjønner elementære mekanismer i drosjemarkedene blir tatt av saken.

Trevlands utsagn kommer etter at sentrale politikere nok en gang deltar i Ubers spin for å komme tilbake i drosjemarkedet, tross tre års straffbar virksomhet og med avtaler som fremmer sosial dumping og flytting av verdiskaping til skatteparadis.

- Disse politikerne synes mer opptatt av å snakke Ubers sak enn å ta vare på samfunnsoppdraget og lønnsomheten til drosjene, sier Trevland.

Det var i avisen Dagens Næringsliv (DN) 18. februar at flere av regjeringspartienes transportpolitikere uttaler seg positivt om Ubers innspill til ny drosjelovgivning. Saken ble gjengitt i NRK og en rekke medier via NTB.

”Hjertelig velkommen”

Lengst i uttalelsene gikk igjen Venstre. Deres medlem i transportkomiteen, Jon Gunnes, sier til DN at ”Uber er hjertelig velkommen i markedet, og brevet de har sendt til departementet tilsier at de kan bidra for å sikre en bedre drosjenæring, og det trengs”.

Leder i transportkomiteen, Helge Orten (H), sier han anser Ubers innspill som ”konstruktivt”, men legger til: ”Høyre ønsker et regelverk som gjør at ny teknologi kan tas i bruk, samtidig som nye aktører har ryddige arbeidsvilkår, skatter skikkelig og det generelt er ordnede forhold”.

Frps Tor André Johnsen ønsker seg økt antall løyver i Oslo.

Uforenlig med ordnede forhold

- Politikerne på dette nivået må forstå at frislipp av løyver ikke er forenlig med ”ordnede forhold”.

Hvis de vil ha fullt frislipp på Ubers premisser, får de si det høyt, så vi kan ta debatten om Oslo skal få samme situasjon som New York og andre storbyer i USA, der utviklingen kveler både trafikken og mulighetene til å leve av yrket, sier Trevland.

I samme utgave av TAXI er det en sak om hvordan frislippet av ”ridesharing” i New York har ført til inntektskrise for alle typer drosjesjåfører, like til et demonstrativt selvmord foran rådhuset.

I en annen sak refereres til en norsk debattant, Tarjei Ellingsen Røsvoll, som skrev at ”de kontinuerlige forsøkene på å framstille Uber som innovativt er den egentlige tomgangen i taxidebatten”, og at kjernen i Ubers ”innovasjon” er å gjøre forholdene verre for sjåførene.

Kappløp mot bunnen

I sitt innspill til departementet vil Uber ha lovhjemmel for sin Uber pop-modell, med minimale krav til sjåfør, kjøretøy, utstyr, geografiske og andre begrensninger. Selskapet mener krav til taksameter, merking av bilen og taklampe er ”ikke teknologinøytrale” hindringer, og må fjernes. De vil også fjerne alle krav til språk, utdanning, heltidsyrke og finansielle krav.

- Det er klart at dette i realiteten vil ødelegge næringen og markedet. At sentrale transportpolitikere mener dette er konstruktivt, tyder på at de ikke vet hva de snakker om, eller de synes det er greit med sosial dumping i drosjeyrket, sier Trevland.

Lei av dobbeltspill

– Uttalelsene fra disse Uber- og frislippsentusiastene står i sterk kontrast til det samferdselsministeren sier om ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene.

I sin faste spalte ”Øysteins hjørne” skriver Trevland blant annet:

Norges Taxiforbund har basert vår strategi på tillit og dialog, og en klokkertro på at sunn fornuft og norske samfunnsverdier vil vinne fram – når bare prosessene kommer inn i ordnede former.

Vi har ikke gitt opp det. Men vi er mektig lei av dette dobbeltspillet fra regjeringspartiene.

Vi er lei av politikere som har sittet fire år i transportkomiteen og ikke har fått med seg helt grunnleggende kunnskap om drosjemarkeder og lovverk.

Nylig hadde Regjeringen et nytt og kraftig utspill mot arbeidslivskriminalitet. Men på vårt område ønskes de kriminelle ”hjertelig velkommen tilbake”. Regjeringen er imot sosial dumping, men i drosjenæringen skal det være innovativt. Regjeringen går inn for mest mulig heltidsarbeid, og at det skal være lønn til å leve av i Norge. I drosjenæringen går sentrale representanter inn for det stikk motsatte.

Vet de hva de gjør?

Det må vi gå ut fra, og noe annet er uakseptabelt av stortingsrepresentanter.Vi må bare erkjenne at vi har representanter i transportkomiteen som har som mål å rive ned grunnlaget for å ha drosje som yrke, skriver Trevland.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker