Ny høring om alternativ til taksameter

Samferdselsdepartementet (SD) sendte i samråd med Finansdepartementet (FIN) og etter innspill fra med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i dag ut "Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje."

Forslag om endringer i fem forskrifter

Forskriftene hvor det er foreslått endringer er:

- forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre

- forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy

- forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

- forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven

- forskrift 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysninger for varer og tjenester

Samlet skal forslaget til endringer legge til rette for at drosjenæringen kan ta i bruk andre teknologiske løsninger enn taksameter, skriver de i høringsbrevet. Videre er det tatt en vurdering på at løsningene skal så langt som mulig ivareta de hensynene som taksameter gjør i dag. 

To forslag

Det er utarbeidet to ulike alternativ for rammeverk på området. Begge alternativene er teknologinøytrale.

Alternativ 1 åpner for at taksameter kan erstattes av en heldigital løsning. I praksis innebærer dette at det vil bli mulig å erstatte taksameteret med en løsning hvor all informasjon og GNSS-signaler blir ivaretatt av kontrollutrustningen. Dette kan for eksempel være en mobil applikasjon.

Alternativ 2 legger, på samme måte som alternativ 1, til rette for å ta i bruk digitale løsninger, for eksempel en mobil applikasjon. I tillegg er det for denne løsningen stilt krav om at loggføringen av drosjeturer skal skje via en enhet som er fastmontert i kjøretøyet, for eksempel en kjørebok. Kontrollutrustningen vil kommunisere med den fastmonterte enheten.

Alternativ 1 antas å være vesentlig mindre kostnadskrevende enn alternativ 2, og vil i størst grad bidra til å senke etableringsbarrierene i drosjenæringen ved at de som ønsker å utøve yrket som løyvehaver ikke må foreta dyre investeringer i taksameter.

Alternativ 2, med krav om en fastmontert enhet i kjøretøyet er dyrere enn alternativ 1. Det kan ikke utelukkes at løsningen, i alle fall i en startfase, vil være like kostnadskrevende som taksameterkravet. På den annen side kan alternativ 2 bidra i større grad enn alternativ 1 til å ivareta sikkerheten for passasjer og sjåfør ved at det er en fastmontert enhet for sporing i kjøretøyet. Den fastmonterte enheten gjør at det er vanskeligere å omgå sporing.

Både høringsnotater fra dagens og SDs og FINs felles høring av 12.juni 2020 vil danne grunnlag for det rette alternativet til taksameter. 

Fristen for høringsuttalelser i saken er 02.10.20. Norges Taxiforbund vil selvsagt sette seg ned og se på denne umiddelbart etter ferien.

Her finner du alt om høringen: "Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje."

Les også direktør Hanne Skåle Thowsen i Norges Taxiforbund sin frykt rundt fjerning av taksameter. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker