Politisk debatt, Foto

Det var gjensidig følelse av å være blant venner mellom politikerne og salen. Fra venstre Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Silje J. Kjosbakken (Rødt), Øystein Langholm Hansen (Ap) og Arne Nævra (SV).

Opposisjonen vil revurdere taxiloven

Presentasjon av jubileumsboka og erfaringer fra den finske dereguleringen dannet opptakten til den politiske debatten på landsmøtet, der Ap, Sp, SV, og Rødt stilte seg samlet bak næringens ønske om å oppheve frislippet så langt som mulig etter et maktskifte fra høsten 2021.

De fire politikerne inviterte til enda tettere samarbeid med taxiforbundet, for å stille spørsmål til statsråden, og planlegge hvilke reparasjonstiltak som er mulige og ønskelige. De ønsker også å ta i bruk fylkeskommunene i et press for å hindre de verste utslagene av regjeringens politikk.

Delvis reparasjon

Leder i det finske taxiforbundet, Kai Andersson, sa at også de som stemte ja til avreguleringen, og mediene, har innsett at vedtaket ikke var heldig. En ny regjering arbeider med endringer, men står i fare for ikke å kunne gjøre annet enn mindre korreksjoner. Det er umulig å gå helt tilbake.

Det sies at skadefryd er den beste fryd, men jeg klarer ikke å glede meg over de feil som ble gjort, og som vi advarte mot, sa Andersson. – Vi hadde erfaringene og kunnskapen, men de hørte ikke på oss.

Gi oss innspill

Øystein Langholm Hansen (Ap) sa at reparasjonsarbeidet må startes hvis dereguleringen trer i kraft fra neste sommer. Han roste det nære samarbeidet med forbundet, og NTs offensiv holding. - Næringen ute forbereder seg på lovendringen, men dere må ikke glemme å jobbe med det som kan endres etter stortingsvalget i 2021, sa han.

- Vi vet at vi ville beholde taksameter, taklampe, merking av bilene, mer uniformering. Så får sammen vi se hva som er mulig og ønskelig. – Det viktigste for oss er at dere holder kontakten, og gir oss innspill. Erfaringene fra Finland viser at vi ikke kan ha det slik som regjeringen legger opp til.

Økte avgifter

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum trodde det kunne komme et nytt slag om avgiftspolitikken alt i høst, med forslag om å heve momsen fra 12 til 15 prosent. Han så et mønster i å fjerne refusjonsordningen og dereguleringen. – Siden alle skal kunne kjøre taxi, kan man ikke ha et eget avgiftsregime for en næring.

Momsøkningen på 50 prosent, fra 8 til 12 prosent, har gått under radaren. Summen av politikken blir så gæærn, samtidig som samferdselsministeren klager på for høye priser, sa Vedum. - Dere må holde høyt trykk og få tida til å gå fram til høsten 2021.

Vedum fortalte om sjåføren i Oslo Taxi, 42 år og småbarnsfar, som kjørte ham til hotellet på Fornebu. Han hadde tjent brutto 970 kroner siden kl 5 om morgenen, og vurderte å søke bostøtte for å få økonomien til å gå rundt.

- Det er ikke et slikt samfunn vi vil ha, sa Slagsvold Vedum.

Nei til sosial dumping

Silje J. Kjosbakken er andre nestleder i Rødt, og så flere skremmende tilbakeslag i arbeidslivet. Rødt ser taxi som viktig del av kollektivtransporten, men den har altfor mange lavtlønte med lange arbeidsdager. De ønsker organisering mer som buss, med faste ansettelser, fast lønn og tillegg for ubekvem arbeidstid.

- Vi vil ikke ha et lovverk som åpner for sosial dumping. Det vil gi et kappløp mot bunnen der selskapene med de kjipeste lønningene og de mest uryddige forhold kan tilby de laveste prisene, og presse seriøse ut.

Hun mente det offentlige kan stille krav til arbeidsvilkår og fagkunnskap gjennom anbudene, og at Rødt vil se hva fylkesting og kommunestyrer kan gjøre for å motvirke konsekvensene av et dårligere lovverk. – Kom gjerne med forslag, oppfordret Kjosbakken.

Basert på ideologi

Arne Nævra, SVs mann i transportkomiteen, sa det er et ”helvete” i mange deler av transportbransjen. Priskonkurransen skjer på bekostning av lønns- og arbeidsvilkår.

- Politikken er ikke faglig fundert, men baseres på ideologi. Det skal liksom bli billigere for kunden, men erfaringene fra mange land viser at drosjemarkedene ikke fungerer slik Høyre tror.

Også han mente at rødgrønt flertall i de fleste fylkeskommunene må brukes til å legge press på regjeringen, og ved å samordne ulike deler av offentlig transport. - Opposisjonspartiene samarbeider godt i denne saken, påpekte han. Vi kan stille spørsmål til statsråden blir klam i øra.

Pirater og forskrift

I en spørsmålsrunde tok Per Morten Bjørlykke opp den utstrakte piratvirksomheten som nå skjer i turisttrafikken på vestlandet, og ville at vegvesenet skulle få økt kontrollmyndighet.

Øystein Trevland ba politikerne etterlyse forskriften, og det sa Nævra han skulle ta opp samme kveld. Det gjorde han, se egen sak.

Thomas Jacobsen hadde sett mange eksempler på anbuds-spesifikasjoner der kvalitet skulle vektlegges, men det endte alltid med pris, pris, pris. Kan dere påvirke disse?

Det svarte alle ja på, men det forutsetter at kravene vedtas tydelig politisk, og at byråkratene kontrolleres ved oppfølgingen.

Flere fra salen spurte om det kunne bli for sent å lappe på loven hvis den først iverksettes. Den frykten delte politikerne. I teorien kan alt forandres, men det spørs hvor langt ting har kommet. Dette må forbundet og vi jobbe tett sammen om, var omkvedet.

Underveis kan Stortingets spørretime brukes til å stille statsråden spørsmål.

Hold høyt trykk!

Vedum trodde det vil bli mer politisk oppmerksomhet om taxipolitikken, og at det gjelder å holde høyt trykk. – Derfor har jeg nevnt næringen ved ulike anledninger. Det må oppleves som ubehagelig å øke avgiftene og svekke rammevilkårene. Hvis det ikke er støy, skjer det igjen, sa Vedum, som hadde lagt merke til de gule merkene på mange drosjer.

Øystein Trevland avrundet debatten med å nevne noen av kravene som kan være enkle å reversere, som løyvegaranti- og kurs, tilslutningsplikt, taklampe og merking, taksameter. Så får vi ta det andre etter hvert.

Han takket for samarbeidet så langt og ga deltakerne to jubileumsbøker hver.

AH. Fra TAXI nr 6 - 2019

Fakta om Finland

Lovendringen med frislipp trådde i kraft i Finland 1. juli 2018. Ved utgangen av samme år var det utstedt 3.200 nye løyver. Pr august i år var det gitt ytterligere 500. Men samtidig har ca 1.100 allerede sluttet, og kanskje ikke alle har begynt.

Tross 3.200 nye løyvehavere, er det bare meldt inn 200 nye momspliktige i næringen.

Siden hver løyvehaver kan ha så mange biler man ønsker, er det ingen oversikt over antall nye drosjer i drift. Myndighetene vet heller ikke hvor de er. Løyver kan være registrert i en kommune, men kjøre i en helt annet, helst en større by.

En distriktskommune hadde åtte løyver, alle i drift. Etter frislippet kom tre nye, som ingen har sett. Fire av de åtte har dratt til nærmeste by, så bare fire er igjen. Utviklingen vil forsterkes når flere løyvehavere blir pensjonister.

Alt etter et halvt år hadde prisene steget i snitt med 9 prosent, 11 i storbyområdene, der det kom ca 2.500 nye drosjer inn.

Uber og Bolt (tidligere Taxify) har startet i Helsinki, men har ikke hatt stor suksess så langt. Prisene er ikke så mye lavere enn andres. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker