Styreleder Øystein Trevland åpner landsmøtet 2021.

Optimistisk landsmøte før ny taxipolitikk

Ledelsen ble gjenvalgt under Norges Taxiforbunds landsmøte i Trondheim den 15. og 16. oktober. Lettelsen over regjeringsskiftet og dermed utsiktene til en reregulering av næringen, var stor.

Størst uenighet var det om Forum for taxisentralers representasjon i forbundets organer, som ble mer begrenset enn foreslått fra styret. Men forumet er nå en formell del av forbundet i større grad enn før.


Landsmøtet fikk en faglig start ved direktøren for samferdsel i Trøndelag, Erlend Solheim, som kunne opplyse at fylkeskommunen vil innføre en regional bransjeavtale for taxi neste år. Den skal ta mønster fra bussbransjeavtalene, og skal forankres i vedtak til våren. Anbudsinnbydelse skal etter planen sendes ut etter sommeren.


Fylkesleder for Sør-Trøndelag, Kristian Nilsen, ønsket også velkommen til Trondheim. – Det var en gledens dag da Hurdal-plattformen ble kjent, men det er litt tidlig å sprette champagnekorkene, sa han blant annet. Men det er grunn til ny optimisme i næringen. – Det vil være behov for taxi i overskuelig framtid.


Årsberetning og regnskap ble vedtatt enstemmig etter enkelte spørsmål fra salen. 2020 ga 2,7 millioner i overskudd, mot budsjettert under 0,5, på grunn av avlyst fagkonferanse, reiser og andre møter under pandemien. Forbundet hadde i 2020 3.672 medlemmer, ned fra 3.913 i 2019. 360 av medlemmene er passive (pensjonister).


Uenighet om Forum
for taxisentraler representasjon

Etter arbeidet i strategiutvalget foreslo sentralstyret vedtektsendringer knyttet til Forum for taxisentralers plass i forbundet. Blant annet ble det foreslått ti delegater på landsmøtene, fem i landsstyret og to i sentralstyret.


Fylkesforeningene i Oslo og Møre og Romsdal ville ha færre, og likebehandle Forum med fylkesforeninger i beregningen. En skriftlig avstemning ga et knapt flertall for styrets forslag (92 – 86), men siden vedtektsendring krever to tredels flertall, ble saken utsatt til lørdag. Styret kom da med et revidert forslag, med sju landsmøtedelegater, to i landsstyret og to i sentralstyret fra Forum for taxisentraler. Dette ble vedtatt med 145 mot 36 stemmer.


- Må stå sa
mmen

Før avstemningen orienterte Jan Valeur om arbeidet med strategi og vedtekter. Øystein Trevland viste til erfaringene i Sverige og Danmark, der sentralene har overtatt forbundene. – Slik skal vi ikke ha det i Norge, men det er viktig at sentralene tas inn i forbundet og at vi kan tale samlet for næringen, sa han. Han roste Forum for Taxisentralers arbeid med Avinor-saken, kriteriene for pasienttransport med mer. De betaler også advokatutgifter, deler av lønnen til forbundets samfunnsøkonom og utredninger.

Det er nå ca. 50 medlemssentraler i forumet, med i alt 4.200 løyver. Altså flere enn dem som er individuelle medlemmer.


Enstemmige vedtak

På dag to kunne Øystein Trevland hilse fra den nye finansministeren, Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og hans partifelle i finanskomiteen, Sigbjørn Gjelsvik, som ønsket lykke til med landsmøtet.


Landsmøtet vedtok enstemmig å heve medlemskontingenten med 100 kroner til 4.300 kroner i 2022 og til 4.400 fra 2023. Honorar til leder og styret ble økt med fem prosent.


Det foreslå to motstridende forslag om endringer i retningslinjer for valgkomiteen, fra sentralstyret og Møre og Romsdal fylkesforening. Trevland foreslo at en komité ser på saken fram til landsstyrets møte våren 2022. Dette ble enstemmig vedtatt.


Et forslag fra Aust-Agder om å gå inn for at brytningstakst erstatter parallelltakst, ble avvist mot fire stemmer. Styret mente det var feil å fremme dette nå, mens arbeidet med taksameter pågår.


Landsmøtet vedtok enstemmig forslag fra fylkesforeningene i Troms og Finnmark om å utsette en sammenslåing av disse til 2025, da det nye fellesfylket kan bli oppløst innen den tid.


Nye sjåfører i skvis

NT avdeling Buskerud hadde foreslått forbedringer i sjåføropplæringen. Glenn Tuxen minnet om forslaget som ble fremmet for Statens Vegvesen i 2013, men siden hadde ligget i departementets skuffer. Drosjene er nå kommet i skvis hos trafikkstasjonene, som har problemer med å avvikle vanlig førerkortgodkjenning.


Sentralstyret arbeider med saken, sammen med helheten i lovgivningen, og forslaget ble derfor trukket.

Det samme gjaldt andre forslag fra Buskerud, som forslagsstiller selv anså var gått ut på dato.


Gjenvalgt ledelse

Øystein Skoglund var den eneste som takket nei til gjenvalg, som andre varamedlem i styret. I hans sted kom Morten Eriksen fra Rogaland inn. Alle de øvrige ble foreslått gjenvalgt og alle ble valgt med akklamasjon. Styret består da av disse de neste to årene:

Øystein Trevland leder, Arve Halvorsen nestleder, Glenn Tuxen, Bent Skogli, Roger Kjønstad, Jon Ragnar Nilsen, Frode Sørensen. Første vara: Anne Karlsen Hove, 2. vara Morten Eriksen.


Øystein Trevland takket for tilliten, og så fram til samarbeidet med en ny regjering, som det ble etablert gode kontakter med i opposisjon.


Moro med Larsen

Som før var det mange utstillere under landsmøtet. Flere arrangerte konkurranser på sine stands, og fikk kåre vinnerne i landsmøtesalen, før møtet ble avsluttet lørdag ettermiddag.


Deretter var det festmiddag, med hyllest av administrasjonen, æresmedlemmer, møtelederne Trond Jore og Arnold Meyer, med flere. Jan Erik Larsen underholdt i kjent stil, og skapte høy stemning.

AH/SKS 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker