Rom for reguleringer under EØS-avtalen

Styret i Norges Taxiforbund hadde i morges frokostmøte med toppene i Samferdselsdepartementet og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Tema var handlingsrommet for reguleringer av taxi innenfor EØS-avtalen.

Advokatene Espen Bakken og Paul Gunnar Hagelund var klare på at krav om sentraltilknytning kan gjeninnføres i hele landet, mens direkte antallsregulering må begrenses til «distriktene».

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård var selv med i starten av møtet, mens statssekretær Mette Gundersen (A) var med i hele, sammen med fire fra administrasjonen, med avdelingsdirektør Anne-Lise Junge Jensen i spissen.

Fra Stortinget stilte komitéleder Erling Sande (Sp), Geir Inge Lien (Sp), Jone Blikra (A) og Erlend Larsen (H).

De to advokatene fra firmaet Arntzen de Besche har utredet saken for Norges Taxiforbund, og redegjorde for hovedpunktene. De mener handlingsrommet innenfor EØS-avtalen er til stede på de ovennevnte punktene. Det er avgjørende at Norge begrunner behovet for begrensninger i den frie etableringsretten grundig, og med riktig argumentasjon.

Inntjeningen og lønnsnivået for drosjeeiere og ansatte sjåfører kan ikke brukes som argument, men det kan behovet for seriøst arbeidsliv, bekjempelse av økonomisk kriminalitet og trygghet og tilgjengelighet for kundene.

Poenget er at reguleringer skal ha et legitimt formål, være et egnet virkemiddel for å oppnå dette formålet, og at de ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.

Formålet kan være å ha et tilfredsstillende drosjetilbud døgnet rundt i hele landet. Det må defineres tydelig hva det betyr.

Bakken og Hagelund konkluderer altså med at behovsprøvingen (antallsreguleringen) kan gjeninnføres utenom de større byområdene, men er mer problematisk der. Derimot er det godt rettslig handlingsrom for sentraltilknytningsplikt i hele landet.

En modell for dette fungerer godt i Danmark, godt på innsiden av EU-traktaten, som også gjelder for EØS. Den som ikke får plass i en sentral, må ha rett til å starte sin egen, men loven kan stille minstekrav til hva en sentral skal kunne tilby. Dermed kan det bli en indirekte, markedsstyrt antallsbegrensning i de større byene.

Statssekretær Gundersen sa at konklusjonene tilsier at departementet er på rett vei, og var glad for det. Hun mente det nye Graver-utvalget, som skal utrede endringer i yrkestransportloven, bør få samme informasjon.

Erling Sande takket for jobben som var gjort, og understreket Senterpartiets utålmodighet. – Det er en viktig sak. 

AH

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26
1067 Oslo

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker