Ubers taktikk har slått feil i de fleste europeiske land, sist i Sverige, Finland og Danmark – der Uber pop er avviklet. I alle landene ble rettsavgjørelser ledsaget av politisk fordømmelse, men i Norge skjer det motsatte, sier NT-lederen.

Samfunnsmoral på glid

”Alle” er imot svart arbeid og sosial dumping. ”Alle” politikere er for den norske samfunnsmodellen i arbeidslivet. Eller er de?

Det må nok erkjennes: Hundretusener av nordmenn er villig til å kjøpe tjenester svart hvis de tror de slipper unna med det. Ulovlig arbeid, og priser som tilbyder umulig kan leve av, aksepteres også. Det viktigste er at det er billig for den som skal ha noe utført.

Derfor er det viktig at samfunnet og politikere tar oppgjør med dette, og har kontrollmekanismer som sørger for at lovbrytere og skattesnytere blir stanset. Det er positivt at alle partier, og regjeringen, setter kamp mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping høyt på dagsorden.

I en artikkel i Dagens Næringsliv den 29. april, skrev statsminister Erna Solberg blant annet: ” Det er viktig å unngå en utvikling i retning av ”normale” heltidsjobber hvor det ikke går an å leve av lønnen”. Og: ”Vi må beskytte de seriøse virksomhetene og arbeidsgiverne mot useriøse konkurrenter som utnytter sårbare mennesker i arbeidsmarkedet, snyter på skatten og bryter regler om helse, miljø og sikkerhet”.

Vel og bra, men hva skjer når politikere, blant andre fra Solbergs eget parti, går inn for det stikk motsatte?

Organisert piratvirksomhet

I snart tre år er det drevet organisert pirattaxi i Oslo-området, i regi av en amerikansk gigant, Uber. Sjåførene tas hardt i rettsapparatet, flere hundre er tatt for moms- og skatteunndragelser, mens borgerlige stortingsrepresentanter og ungdomspolitikere bare ber dem fortsette.

Under dekke av begrepene ”delingsøkonomi”, ”ny teknologi”, ”nye forretningsmodeller”, har Uber fått drive på. Klar tale fra Samferdselsdepartementet og politiet fra første dag, og soleklare dommer i flere rettsinstanser hjelper ikke.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) har direkte oppfordret Uber til å fortsette ulovligheten, og begrunnet det slik i en Facebook-melding: ” Dersom jeg anbefaler alle sjåførene å slutte har jeg etter all sannsynlighet gitt et signal om at Uber må trekke seg ut av Norge – og da blir det garantert ikke endringer i loven. Da anbefalte jeg å fortsette å kjøre”.

Dette er et rent speilbilde av Ubers taktikk overalt: Bryt loven, pøs på med lobbyvirksomhet og tving fram lovendringer til egen fordel. Senest fulgte Fremskrittspartiets Ungdom opp med krav om lovliggjøring av tjenesten, i VG 3. august. Ikke et ord om å stanse ulovlighetene til en ny lov eventuelt måtte bli vedtatt.

Taus aksept

Ubers taktikk har slått feil i de fleste europeiske land, sist i Sverige, Finland og Danmark – der Uber pop er avviklet. I alle landene ble rettsavgjørelser ledsaget av politisk fordømmelse, men i Norge skjer det motsatte: Medier og politikere benytter tjenesten og snakker den opp som nyskapende. Resten lar det skje i taushet.

Derfor fortsetter Uber i Norge, i total forakt for lov og rett, i håp om at de kan presse fram lovendringer til egen fordel. Først ble det foreslått egne særregler og konkurranse med taxi på dramatisk ulike vilkår. Dette ble aktivt støttet av NHO-virksomheten Abelia og det borgerlige byrådet av H og V i Oslo (mars 2015).

Den slags brudd på fair play var det tross alt ikke mulig å få gjennomslag for. Dermed er neste skritt å fjerne alle krav til taxi – som løyve – slik at Uber kan få det som det vil.

Uber har hele tiden påberopt seg å være noe annet enn taxi. Den nye ”delingsøkonomien” er skalkeskjulet. Begreper som ”samkjøring”, ”transportdeling” er brukt, men er avslørt av både transportmyndigheter og domstoler. Uber driver taxivirksomhet, punktum.

Legitimering

Å definere Uber som delingsøkonomi har derfor ingen annen hensikt enn å ivareta Ubers egne interesser. Men likevel – eller nettopp derfor? – fortsetter dette spillet på høyt politisk nivå.

Regjeringen satte ned et delingsøkonomiutvalg – som valgte å gjøre drosjepolitikken til hovedsak, tross total mangel på transportfaglig mandat og kompetanse. Et rent bestillingsverk fra et utvalg der Uber satt på innsiden så det holdt. To av organisasjonene (Abelia og IKT Norge) hadde (og har) Uber som medlem.

Da Finanskomiteen i vår behandlet delingsøkonomien, kunne det borgerlige flertallet ikke slutte seg til følgende merknad, fra Ap, SV og Sp: ” Disse medlemmer har merket seg at Samferdselsdepartementet og rettsvesenet har avklart at Ubers virksomhet i Norge er ulovlig”

Det er ren faktainformasjon, og det ville selvsagt hatt stor betydning for det moralske presset mot Uber hvis en enstemmig komité hadde slått dette fast. Det ville ikke de borgerlige, under ledelse av saksordfører og Ubers fremste politiske lobbyist, Heidi Nordby Lunde

Derfor fortsetter Uber ulovlighetene, og arrangøren av konferansen ”Smart Mobility” inviterer organisatoren til å holde innlegg om framtidens transportpolitikk. De kan kanskje håpe at han ikke blir tiltalt for medvirkning før konferansen holdes.

Sosial dumping

Overalt hvor Uber drives, viser det seg at sjåførene ikke kan leve av inntektene dersom de skal betale skatt og ha et vanlig regnskap for utgiftene. Det er en amerikanisert modell for arbeidsliv der all makt ligger på plattformeieren, og alt ansvar på utøverne. Det er sosial dumping satt i system. Derfor er over 90 prosent av ubersjåførene i Norden tatt for skatteunndragelser i 2015.

Systemet er også et angrep på den norske modellen i form av at 25 til 42 prosent av omsetningen av en reelt lokal verdiskaping føres skattefritt ut av landet til eierne.

Dette driver flere av de borgerlige partienes stortingsrepresentanter og kandidater og deres ungdomsorganisasjoner aktivt lobbyvirksomhet for, samtidig som de selv benytter den ulovlige tjenesten og skryter av det.

Det er ikke troverdig at disse støtter den norske modellen, er i mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Tvert imot. Statsministeren og de andre partilederne er tause. Samferdselsministeren har ingen motforestillinger mot å stille på bilde sammen med lovbryteren (VG 3/8), eller stille på samme konferanse.

Så hva skal vi tro på, Erna Solberg? Står de borgerlige partiene samlet bak kampen mot arbeidslivskriminalitet, useriøse konkurrenter og sosial dumping?

Øystein Trevland,

Leder i Norges Taxiforbund

 

Også publisert på verdidebatt.no 9/8 og i Vårt Land 14/8 – 2017. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker