Delingsøkonomiutvalget vil demontere drosjenes samfunnsoppdrag. Det har ingenting med delingsøkonomi å gjøre, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Taxi er ikke delingsøkonomi

Pressemelding angående Delingsøkonomiutvalgets (DØ-utvalgets) innstilling, 6. februar 2017:

Drosjenæringen forholder seg til at det er Samferdselsdepartementet som er myndighet på transportområdet, og at Regjeringen for et halvt år siden vedtok at så vel krav til løyver som behovsprøvingen skal bestå.

I fortsettelsen av dette har Samferdselsdepartementet for tiden ute på høring et forslag om tre endringer i yrkestransportloven. Norges Taxiforbund er i utgangspunkt positiv til disse, og skal vedta høringsuttalelse i vårt landsstyre i morgen, 7. februar. Ingen av forslagene rokker ved fundamentet i loven, som har til formål å sikre drosjer i hele landet, døgnet rundt.

Regjeringen har følgende i sin politiske plattform fra Sundvollen 2013: "Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag".

Foruten regjeringspartiene, har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV overfor næringen gjort klart at de deler den grunnleggende støtten til lovverket. Vi forutsetter derfor at næringens rammevilkår ikke på ny blir en kasteball i den offentlige debatten.

Vi forlanger at det blir slutt på legitimering av ulovlig virksomhet.

Demonterer samfunnsoppdraget

Delingsøkonomiutvalgets innstilling føyer seg inn i rekken av ulike utvalg uten transportfaglig kompetanse, som vil demontere samfunnsoppdraget. Dette er politisk uenighet, og det er ingen nye argumenter i saken. Det samme kan for eksempel leses i Næringslivslovutvalgets forslag fra 1995.

Demonteringen av taxi som del av ”public transport” vil ha dramatiske konsekvenser for samfunnet, i form av at taxi ”overalt, alltid” forsvinner. Med alles kamp mot alle, vil det ikke være lønnsomt å ha taxi som yrke. Følgelig vil det heller ikke være en næring til å ta oppdrag for det offentlige i form av skolekjøring, pasientkjøring, tilbud for funksjonshemmede etc. Slike tilbud må da det offentlig selv ta ansvar for, med enorme økte utgifter som konsekvens. Det blir også slutt på tilgjengeligheten av drosjer døgnet rundt, slik dagens kjøreplikt gir grunnlag for.

Dette er en politisk debatt, og har ingenting med delingsøkonomi eller teknologi å gjøre.

Det er ingen logisk grunn til å kalle drosjevirksomhet for ”delingsøkonomi”. Drosjelovgivingen burde derfor ikke vært tema for utvalget i det hele tatt.

Legitimering av Uber

Når utvalget likevel velger å gå inn i transportpolitikken, må det sees som et forsøk på å legitimere piratvirksomheten Uber, slik flere av utvalgets medlemmer har gjort i lang tid.

Norges Taxiforbund har ingen problemer med at rammevilkårene for næringen og samfunnets transportpolitikk diskuteres, men beklager at det skjer på så lite kunnskapsbaserte premisser, og ved å legitimere kriminell virksomhet.

Vi forutsetter at politiet fortsetter å straffe piratsjåførene, og at Uber som selskap snart også settes under tiltale for å organisere kriminalitet. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker