Ulovlig konkurranse i full gang

Regjeringen lovet konkurranse på like vilkår, Hareide lovet kontroll, men Uber driver nå i Oslo med ulovlige kvitteringer, full mulighet til skatteunndragelser, og uten visshet om at rapporteringsplikten vil bli oppfylt.

I tillegg har både Uber og Bolt satt i gang priskrigen, uten at noen myndighet bryr seg om hva sjåførene tjener. I en desperat situasjon for næringen, tar en del løyvehavere i småsentralene turer for Uber og Bolt, til priser som ligger langt under det de normalt tar for å drive forsvarlig.

Dette skriver bladet TAXI i nr 1 - 2021, som går i posten 11. februar.

TAXI har stilt spørsmål til Skatteetaten om hva de har gjort for å få innsyn i virksomheten til de nye aktørene i næringen etter 1. november. Svaret er ingenting, men de sier de vil følge med.

Dramatisk markedsutvikling

Situasjonen i Oslo-markedet er sterkt preget av nedstengning. Midt i dette kommer resultatet av frislippet. Situasjonen er da slik:

  • Et par hundre umerkede biler uten taksameter kan operere fritt og ulovlig. Dette er biler med tidligere selskapsvognløyver i Oslo og Akershus som kan fortsette i to år til. Løyvemyndighetene vil ikke gripe inn.
  • Uber selger turer gjennom sin app, og opererer med ulovlige kvitteringer, uten organisasjonsnummer, uten moms, og uten andre data som er lovpålagt. Drosjer med taksameter bruker ikke dette under turen. Det er helt opp til sjåførene om, og hvor mye, de vil taste inn fysisk på taksameteret.
  • Skatteetaten vil ikke svare på om Uber har oppgitt sine sjåførers omsetning fra Uber Black og Uber XXL i årene 2017-2020, eller om de har sikret seg at de vil oppfølge rapporteringsplikten etter frislippet. Det er ikke gjort noe for å sikre at så skjer.
  • Uber og Bolt opererer med priser godt under det som er forsvarlig hvis løyvehavere og sjåfører skal leve av jobben. Bolt påstår at lavere priser gir flere turer, men det er selvsagt lenge til det finnes et marked hvor det er mulig, selv i teorien.

Ulovlige selskapsvogner

Selskapsvogner har ikke hatt adgang til å drive ordinær taxivirksomhet, og dermed unngå kravet til merking og taksameter. Det har de likevel gjort i regi av Uber Black helt fra 2014, uten at det har vært grepet inn. Slike biler med løyve i Akershus har heller ikke hatt adgang til å kjøre i Oslo.

Selskapsvognløyver er nå avskaffet, men de tidligere løyvene er gitt en overgangstid på to år. Dermed kan de fortsette ulovlighetene i to år til, med myndighetens velsignelse.

TAXI har spurt løyvemyndighetene i Oslo (Bymiljøetaten) og Viken om de vil gjøre noe med dette, men svaret er nei. De mener de «ikke har hjemmel til å pålegge selskapsvognløyvene å montere slikt utstyr før etter 1. november 2022, selv om løyve benyttes som ordinær drosje».

Passive skattemyndigheter

Advarslene har vært sterke og langvarige mot mangel på kontroll og fare for svart arbeid blant nye aktører etter et frislipp. Ikke minst fra Norsk Økoforum (NØF), med medlemmer fra blant annet skatteetaten og politiet.

I stortingsdebatten om «alternativ kontrollutrustning» før jul, forsikret samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om at det skal være kontroll.

Skatteetaten har likevel ikke gjort noe for å sikre seg at løyvehavere uten sentral og utenlandske selskaper fra starten rapporterer sine data på en korrekt måte. Derimot fikk alle landets taxisentraler i høst et brev, med påminnelse om at rapporteringsplikten fortsatt gjelder. Også i de to månedene da lovgrunnlaget bortfalt på slutten av 2020.

Lignende brev er ikke sendt til Uber og Bolt, som fra Samferdselsdepartementets side har vært behandlet som aktører i næringen, gjennom innbydelse til møter og høringer. Det er heller ikke gjort noe for å sikre data fra enkeltløyvehaveres taksametre.

Ifølge loven skal «formidlere av drosjetjenester» rapportere alle data innen 31. januar året etter. Men bare etablerte taxisentraler har system for å sikre at dette skjer på korrekt måte.

Uber har nektet

Skatteetaten er klar på at Uber og Bolt er «formidlere av drosjetjenester». Uber satte spørsmålstegn ved dette i sin høringsuttalelse. Det avgjørende er imidlertid om dette vil skje i praksis. Det kan etaten ikke garantere.

Da krimavdelingen i Skatt Øst rullet opp Ubers massive moms- og skattefusk i årene 2014-17, var det ikke med hjelp fra selskapet, som påberopte seg nederlandsk personvernlovgivning for å si nei til deling av data fra kjøringen i Norge. Skatt Øst fant dataene et annet sted, som de aldri har villet røpe.

Siden etaten ikke kan bekrefte at Uber har delt data fra Uber Black og XXL i årene etter at Uber Pop måtte avvikles i Norge, er det ingen grunn til å tro at de har gjort det. Like lite som det er grunn til å tro at de vil dele data heretter.

Norge vil ikke ha makt til å kreve utlevering av slike data fra andre land heller, slik NØF påpekte i sin høringsuttalelse sist høst. Sanksjonsmulighetene dersom selskapene nekter å oppfylle rapporteringsplikten som de etter loven har, er nærmest latterlige. Begrenset til 50 ganger rettsgebyret, som er på 1.199 kroner. Altså maksimalt 59.500 kroner.

Ulovlige kvitteringer

Kvitteringer fra drosjeturer skal skrives ut eller sendes elektronisk fra taksameteret. Taksameteret skal brukes under turene, også for å kunne sammenligne taksameterprisen med forhåndsoppgitt pris, og tilby den billigste. Uber bryter med dette, men Skatteetaten kan ikke si at de vil gripe inn.

På direkte spørsmål om saken svarer divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal: «Vi kommenterer ikke eventuelle kontrolltiltak, men vi følger utviklingen i bransjen nøye.Kommunikasjon mellom enkeltselskaper og Skatteetaten er underlagt taushetsplikt». Etaten jobber «kunnskaps- og risikobasert» med ulike bransjer.

Uforsvarlige dumpingpriser

- Prisene Uber tilbyr løyvehaverne er som forventet: Dumpingpriser. Basert på det jeg har kunnet se er prisen for en tur minst en tredel lavere enn våre priser. Den laveste jeg har registrert er kr. 67 natt til søndag kl. 03.05 hvor vår minstepris er kr 197 mens Oslo Taxi har kr 160, sier Jarle Kanaris i Bytaxi til TAXI. 

- Noen har allerede sluttet å kjøre disse turene, da kostnadene blir for høye i forhold til den lave inntjeningen. De føler også at enkelte kunder latterliggjør og trakasserer dem fordi prisene er så lave. Sjåførene føler seg som slaver i ordets rette forstand.

Sjåfører med taksameter skal legge turene inn i dette, men ingen kan garantere at det skjer.

I overgangen fra appen til taksameter mistes uansett lovpålagt informasjon:- Det er umulig å se fra/til og antall km kjørt med passasjer fordi sjåførene legger inn prisen etter at kunden har forlatt bilen. Dette medfører at besatte og ubesatte km blir feil i taksameter og innrapportering til skattemyndighetene. Antall ubesatt km i taksameter vil øke kraftig selv om det faktisk sitter kunde i bilen med Uber-modellen. Hvordan skattemyndighetene vil håndtere dette vet jeg ikke, sier Kanaris.

Uber leverer heller ikke dokumentasjon til løyvehaverne i henhold til bokføringsreglene, da dokumentasjonen ikke inneholder nummerering, norsk org. nr. på Uber eller løyvehaver eller mva-spesifisering. Kjøper får heller ingen mva-spesifisering på sin kvittering.

- Dette er, slik jeg ser det, brudd på flere av bestemmelsene i bokføringsforskriften Kapittel 5, sier Jarle Kanaris.

AH, bladet TAXI nr 1, 2021. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker