Oppkjøring for drosje – kritisk behov for flere sjåfører

Norges Taxiforbund ber samferdselsministeren gripe inn med strakstiltak for å effektivisere oppkjøring til kjøreseddel for drosje. Det er kritisk mangel på sjåfører mange steder.

Det er en kritisk mangel på drosjesjåfører flere steder i landet. - En viktig årsak er at det tar svært lang tid før en sjåførkandidat får gyldig kjøreseddel og derved tillatelse til å kjøre drosje.

Norges Taxiforbund har sendt dette brevet om saken, med gjenpart til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland: 


I forbindelse med nytt regelverk for drosjenæringen fra 1. november 2020 ble det stilt utvidete krav til drosjesjåfører. Statens Vegvesen fikk i oppgave å iverksette ordning for teoretisk og praktisk drosjesjåføreksamen.

Norges Taxiforbund er generelt positiv til at det stilles kompetansekrav til aktører i næringen, herunder drosjesjåfører, og er prinsipielt sett av den oppfatning at etablerte krav bør videreføres også for tiden fremover.

Drosjenæringen har de siste 2 år vært hardt rammet av Covid19, hvilket har resultert i at mange drosjesjåfører har forlatt yrket. Etterspørselen etter drosje tar seg nå kraftig opp, både ukedager og ikke minst i helgene. Økende etterspørsel kombinert med manglende sjåførkapasitet slår dessverre ut i sviktende leveringsevne overfor kunder og brukere.

Dette gjelder både i bynære strøk og i distriktene, hvor man noen steder dessverre har blitt nødt til å innstille natt- og helgeleveranser overfor markedet. Næringen har også store utfordringer knyttet til å sikre tilfredsstillende kapasitet til å levere skoletransport, pasientkjøring og arbeidskjøring. (samfunnsoppdraget)

Næringens kritiske utfordring er å få «flere hender bak rattet», for derved å kunne betjene markedet på tilfredsstillende måte.

En viktig årsak til manglende rekruttering av nye drosjesjåfører er at det tar svært lang tid før en sjåførkandidat får gyldig kjøreseddel og derved tillatelse til å kjøre drosje.

Situasjonen kan oppsummeres slik:

  • · Det tar for lang tid å få time – kapasiteten på stasjonene er for lav
  • · Det er for få trafikkstasjoner som tilbyr oppkjøring – det er svært langt å reise
  • · Booking av time er uhensiktsmessig - dersom du booker en time får du ikke tilgang til å se om det dukker opp ledige timer på et tidligere tidspunkt enn du allerede har booket

Etter bestått teoriprøve og oppkjøring kan kandidaten søke politiet om kjøreseddel. Behandlingstiden hos Politiet skal normalt være tre uker, men behandlingstiden er til dels mye lengre i de fleste politidistrikt.

Prosessen for å få kjøreseddel blir altfor lang, og konsekvensen er at den arbeidssøkende finner andre løsninger hvor man kan komme raskt i arbeid. Drosjenæringen mister derved gode sjåførkandidater, ikke bare på kort sikt, men også i et lengre perspektiv.

Denne problemstillingen har vært oppe til diskusjon tidligere. Vi er oppmerksomme på at SVV mangler kapasitet til å utføre vanlige førerprøver, men er av den klare oppfatning at oppkjøring for nærings- og distriktrelatert virksomhet må prioriteres for en periode fremover.

Situasjonen er nå så prekær at vi ser oss nødt til å be om at det innføres «haste-løsninger» med det for øye å avhjelpe rekrutteringsprosessen.

Norges Taxiforbund anmoder på det sterkeste om at:

  • · Antall trafikkstasjoner som kan gjennomføre oppkjøring økes
  • · Det må være trafikkstasjoner i rimelig nærhet – mange timers reising/kjøring må unngås
  • · Antall timer reservert for oppkjøring for drosje må økes
  • · Drosjesentraler må kunne reservere et tilstrekkelig antall oppkjøringstimer på vegne av sine sjåførkandidater
  • · «Papirmøllen» hos Politiet for å få kjøreseddel må forenkles – kandidater må kunne få midlertidig kjøreseddel i påvente av endelig vedtak/dokumentasjon

Vi håper at overnevnte tiltak lar seg implementere raskt. Vi er selvsagt til disposisjon for nærmere å utdype problemstillingen og diskutere detaljer knyttet til iverksettelse av løsninger.

Om overstående tiltak ikke er mulig, ser vi oss nødt til å anmode om at kravet om å ta oppkjøring for drosje tilsidesettes for en viss tidsperiode.

Eventuelt at det innføres en ordning med utstedelse av midlertidig bevis for drosjesjåføreksamen, med forutsetning om at oppkjøring for drosje gjennomføres i ettertid, innen en viss tidsfrist.

Vi håper på rask tilbakemelding!

Med hilsen

Norges Taxiforbund

Øystein Trevland

styreleder

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker