Ingen skattekontroll med Uber og frikjørere?

Det er ingen kontroll med "app-selskapene" og de nye frikjørerne i drosjemarkedet. Skatteunndragelser florerer etter alt å dømme, slik næringen og Norsk Økoforum advarte mot. Uber bryter lovverket nok en gang.

Nyhet - 17. februar 2022 14:09
Ingen skattekontroll med Uber og frikjørere?
Facebook
LinkedIn
Twitter
Last ned som PDF

Uber, kommer ikke til å levere omsetningstall for 2021 til skatteetaten, slik «formidlere av drosjetransport» er pliktig til å gjøre. Skattedirektoratet vil ikke si om – eller hvordan - de kontrollerer de utenlandske selskapene og deres løyvehavere i Norge.

Forskrift til skatteforvaltningsloven(skatteforvaltningsforskriften) har et eget avsnitt (E) om «Opplysninger fra drosjesentraler».

Der står det at «formidler av drosjetjenester» skal gi opplysninger om tilknyttede løyvehavere, i form av organisasjonsnummer og navn, løyvenummer, akkumulerte tall fra skiftlappene i henhold til bokføringsforskriften § 8-2-3, for tidsrommet fra 1. januar til 31.desember, kontant- og kredittomsetning eksklusiv merverdiavgift, kjørte kilometer og besatte kilometer.

Opplysningene skal gis elektronisk og samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.

Nei fra alle

TAXI har spurt tre av de utenlandske operatørene om de har levert disse opplysningene for 2021, noe ingen av dem kan bekrefte.

Uber har heller ikke levert slike opplysninger for virksomheten med Uber Black og XXL i perioden 2017-2020. Ingenting tyder på at Skatteetaten i Norge har etterspurt slik informasjon heller, verken fra Uber eller nederlandske skattemyndigheter. 

Verken Yango eller Bolt har svart på spørsmål fra TAXI om de har levert disse dataene for 2021.

Mye tyder derfor på at det bare er løyvehavernes egne tall som vil bli levert skatteetaten, men uten at det er mulig å kontrollere at de er riktige. Der taxisentralene leverer alle tall for sine løyvehavere, er det ingen kontroll med frikjørernes taksametre. Mange bruker dem uansett på turer formidlet av de utenlandske selskapenes apper, og ingen vet hvor mye som registreres.

Skattedirektoratet

TAXI har gjennom hele fjoråret, og også før denne utgaven av TAXI spurt hvordan Skatteetaten ville kontrollere de nye aktørene etter frislippet av taxiløyver. De har hele tiden avfeid spørsmålet under henvisning til taushetsplikt.

Alt tyder imidlertid på at etaten overhodet ikke har hatt noe fokus på problemet, til tross for at Norsk Økoforum, Norges Taxiforbund og mange andre advarte mot nye muligheter for skattejuks, slik det også har vært dokumentert fra Sverige.

I sine svar skriver medierådgiver Erlend Fossbakken at de ikke vil si noe om enkeltaktører, og at «det er den skattepliktige som har ansvar for å innrapportere inntektene til Skatteetaten». Forskriften som gir også formidlerne plikt til å innberette nevnes ikke, og da vi presiserte at det er det vi spør om, uteble svaret.

«På generelt grunnlag er det slik at de som ikke følger regelverket alltid løper en risiko for å bli kontrollert og fulgt opp. Som vi tidligere har kommentert så er dette en bransje vi følger med på i lys av det nye regelverket», skriver Skattedirektoratet

Eneste synlige oppfølging så langt er en holdeplasskontroll i Oslo sammen med andre etater. (Se egen sak)

Uber leverer ikke

Ubers talsperson, Hanna Holmquist, skriver til TAXI at Uber vil forholde seg til norske bestemmelser etter 31. januar i år, men uten å svare på hva de mener med det. Det er ikke innført noen nye bestemmelser etter den tid.

Holmquist skriver videre at Uber – som et mellomledd – alltid vil skaffe data etter en lovlig og begrunnet forespørsel. Norske skattemyndigheter kan alltid sende en slik forespørsel til nederlandske skattemyndigheter.

Etter det vi tidligere har erfart, er dette ikke så enkelt, og det endrer ikke det faktum at det er operatørene i Norge som uoppfordret skal sende inn slike data. Det kan Uber altså ikke bekrefte at de gjør. Fristen gikk altså ut 31. januar.

 I høringen om kontrollutrustning skriver selskapet at dataene fra taksameter eller annen kontrollutrustning «kvalifiserer som personopplysninger i henhold til GDPR. Enhver forespørsel fra myndighetene om å dele slike data, må derfor være motivert. Vi vil på vår side og med denne motivasjonen bli pålagt å vurdere om de forespurte dataene er nødvendige og proporsjonale. Vær oppmerksom på at vi har et dedikert team (Law Enforcement Response Team) for å håndtere slike forespørsler og vil gjerne introdusere dette for relevante myndigheter».

AH

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker