Bare et fåtall av kommunene i Nordland er aktuelle for enerettsavtaler, sier rådgiver i fylkeskommunen, Per-Christian Størkersen. Foto: Privat

Enerettsmodellen – en bløff?

Verken fylkene, helseforetak eller næringen synes å ha noen tro på at enerettsmodellen vil bli brukt i stor utstrekning. Dermed kan hele regjeringens distriktsalibi falle sammen.

I Nordland mener fylkeskommunen at den vil være aktuell i toppen 10-15 av i alt 44 kommuner. NT-leder Øystein Trevland tror mange i næringen vil betakke seg. – Hva skal de med den hvis de likevel vinner anbud på pasienttransport? Da kan de selv velge åpningstid og priser på annen trafikk.

Mange lokalpolitikere, også fra regjeringspartiene, er urolige for hva som vil skje med drosjetilbudet lokalt etter 1. juli neste år. Regjeringen hevder at eneretten” vil fungere på samme måte som dagens behovsprøving”, og lokale ordførere får til svar fra sentralt hold i partiene at ”alt blir som før”.

Det er å føre folk bak lyset, og jeg tror mange blir lurt, sier Øystein Trevland. - Det er heller ingen garanti for at etablerte drosjesentraler vinner et eventuelt anbud på enerett.

Enerett i Bodø?

Etter en sak om frislipp og mulig Uber-etablering i Bodø i Avisa Nordland (AN), rykket stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen, Dagfinn Olsen (Frp) ut og sa at Bodø ”ikke vil bli rammet” av frislippet, siden kommunen kommer under en befolkningstetthet på 80 per kvadratkilometer.

”Altså er det ingen kommuner i Nord-Norge som frå frislipp, så fremt ikke fylkeskommunen åpner for dette gjennom eget vedtak”, var konklusjonen i avisen.

Budskapet står i sterk kontrast til det rådgiver i samferdselsavdelingen, Per-Christian Størkersen, sa under årsmøtet i NTs fylkesavdeling, og bekrefter overfor TAXI: Bare et fåtall av kommunene i Nordland er aktuelle, ut fra de kriteriene som er satt opp.

Det er for øvrig vedtak om enerett som må fattes for hver kommune etter omfattende prosedyrer, ikke vedtak om frislipp, slik Olsen ga inntrykk av.

Brutte forutsetninger.

Størkersen pekte på tre forutsetninger som fylkestinget hadde satt: Fylkeskommunen må kompenseres for økte utgifter med enerett, pasienttransport må være en del av enerett, og departementet må ha en løsning på miljø- og trafikkbelastningen som fri etablering vil bety for byene.

Så langt tyder ingenting på at Pasientreiser vil gi fylkeskommunene hånd om deres turer, noe samferdselssjefen i Nordland har sagt er en forutsetning for hele modellen. Størkersen sier til TAXI at et samarbeid om dette ble diskutert for 8-9 år siden, men falt bort. Det er så langt ikke mottatt noen signaler fra helseforetakene om en endret holdning til dette nå.

Innkjøpsdirektør i Sykehusinnkjøp, Ole-Magne Kleven, sier til TAXI at det pågår et utredningsarbeid i samarbeid med Pasientreiser HF. – Ut fra hva jeg vet om status i dette arbeidet er det foreløpig på et kartleggingsnivå og gjort lite av vurderinger eller analyse av status.

I mange år har samordning av pasientreiser med andre drosjeoppdrag på fylkesnivå vært diskutert. Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) skulle snakke med helseministeren om det. Samferdselspolitikere fra Høyre har nevnt det uttallige ganger på fagkonferansene uten at det har skjedd noe.

Øystein Trevland mener det er lite som tyder på at dette vil endre seg nå. - Pasientreiser ønsker å styre sine avtaler, og har som regel avvikende tidsperioder og geografiske grenser fra det kommunenivå som eneretten skal baseres på.

Enormt press

Størkersen sa at fylkeskommunen kommer under et enormt press i denne saken. - Det er ingen signaler fra staten om penger. For å lyse ut enerett må det utredes for hver kommune om det er marked på rent kommersielt grunnlag, om det er behov for drosje 24/7, om det er greit at kundene må bestille en viss tid i forveien (fra to til 24 timer?), om forhøyet pris er akseptabel på visse tider og steder, konsekvenser for bedrifter og privatpersoner dersom det ikke utlyses enerett, osv.

Alt skal også belyses ut fra befolkningstetthet, inntektsnivå i kommunen, knutepunkter, annet kollektivtilbud, næringsstruktur, attraksjoner, dagens ventetid på drosje, omsetning per løyve, med mer.

Bodø uaktuell

NTs nestleder i Nordland. Lars Lundquist gikk i rette med Dagfinn Olsen i et avisinnlegg i AN, og skrev blant annet: ”Det virker som det er en bevisst strategi fra regjeringens side å villede representanter fra distriktsnorge til å tro at det ikke blir noen endringer. Dette er bare tull”. ”Fylkeskommunen får neste år en halv milliard mindre fra staten og bruker sparekniven overalt. De kan ikke trylle frem penger til transport og beredskap som de i dag har gratis”.

”Jeg frykter at politikerne i villrede vil stemme for forslaget i den tro at det ikke vil få uheldige konsekvenser”, skrev Lundquist..

Kvasiløsning

- Problemet med hele modellen er jo at det er en kvasiløsning. Hovedgrepet fra regjeringen er frislipp og ”delingsøkonomi”. Så måtte de finne på noe for å berolige distriktene, og bøte på konsekvensene.

Modellen blir framstilt som en løsning som vil ivareta drosjetilbudet i hele landet, men det er åpenbart at ”taxi – overalt, alltid” som vi kjenner det vil forsvinne, sier Øystein Trevland.

AH. Fra TAXI nr 3, 2019. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker