Taxi i bymiljø i Oslo. Foto

Drosjemarkedet i Oslo oversvømmes nå av tidligere og nye biler. Antall løyver er økt med 44 prosent i området, men ingen etater kontrollerer om de følger lovverket.

Fritt marked totalt uten kontroller

Flere titalls biler kjøres som taxi i Oslo og Viken uten å være registrert som det. Dermed sniker de seg unna taxiforsikring, årlig EU-kontroll og andre vesentlige utgiftsposter Mange unndrar seg også taksameter. Ingen etater kontrollerer, eller bryr seg.

Forsikringene om konkurranse på like vilkår har sittet løst fra regjeringspartiene som gjennomførte frislippet, men det er langt unna virkeligheten et halvt år etter innføringen.

Da taxiforbundet i et møte med Samferdselsdepartementet 6. februar tok opp de mange bruddene på lovverket som er registrert, spesielt i Oslo-markedet, svarte statssekretær John-Ragnar Aarset (H) med å henvise til Statens Vegvesen. På spørsmål fra TAXI sier Aarset at SVV «har fokus på kontroll med taxinæringen», og at det er dialog om dette med dem og Justervesenet.

Men vegvesenet gjør ingenting. De sitter fortsatt og venter på retningslinjer fra departementet om hvor og hvordan de skal kontrollere næringen etter frislippet. På det halve året som er gått har det ikke vært en eneste kontroll. Det er heller ikke laget noe system for å kontrollere at nye aktører i næringen følger reglene.

Ingen forberedelser

Seniorrådgiver Håvard Stjærn i fagseksjon for utekontroll, sier at de tradisjonelt har hatt fokus kun på førerkort, kjøreseddel og løyve, og all kontroll skjer ute på gata. Det er ingen sjekk av at nye løyvehavere registrerer bilen som taxi, har taxiforsikring eller følger andre regler. Statens Vegvesen hadde ingen beredskap i forkant av frislippet fra 1. november i fjor:

- Vi har ikke hatt noe spesielt fokus på drosjenæringen i forbindelse med lovendringen, men avventer utspill fra departementet om hvilket fokus vi skal ha og hvilket hjemmelsgrunnlag vi har, sier Håvard Stjærn.

Han sitter selv i Stjørdal, men er del av den nasjonale enheten for utekontroll, som har hovedsete på Lillehammer. Lokale kontroller skjer lokalt, men bare etter initiativ fra den sentrale enheten. Som altså venter på beskjed fra departementet.

Må ta biler på gata

I mellomtiden har noen av NTs medlemmer i Oslo forsøkt å kartlegge nye løyvehavere, ved å sjekke registreringsnumre mot vegvesenets registre. De finner svært mange biler som ikke er registrert som taxi, blant annet fordi det står toårig EU-kontroll.

Mange nye drosjer ser ut til å være eid av ulike stråselskaper, og registrert i blant annet matleveringsfirmaer som vanlige personbiler.

Det er tatt stikkprøver mot flere forsikringsselskaper, som ikke har fått oppgitt at bilene drives som taxi. Forskjellen på vanlig bilforsikring og taxiforsikring kan dreie seg om 10.000 eller 90.000 i årlig forsikring, og er selvsagt en enorm konkurransefordel.

Håvard Stjærn bekrefter at årlig EU-kontroll vil framkomme dersom bilen er registrert som taxi. Men Vegvesenet har selv ingen kontroll av dette.

- Vår hjemmel er bilkontroll, ikke systemkontroll. Vi er avhengig av å stanse kjøretøy i bruk, sier Stjærn.

Slike tilfeldige kontroller har vært svært sjeldne tidligere. Det siste halvåret har det knapt vært noen, og slett ikke med fokus på taxier.

Prisdumping og lovbrudd

Som TAXI tidligere har påvist driver Uber og Bolt ren prisdumping i Oslo-markedet. Bolt har svart på en henvendelse fra en drosjeeier i Oslo om hva sjåførene tjener, at det er selskapet som subsidierer de 40 prosentene som kundene betaler mindre.

Blant annet med basis i en finansiell styrke fra EUs investeringsbank, som ble gitt for å konkurrere med Uber. At de i realiteten konkurrerer ut lokale drosjer, er ikke tema verken for EU eller den norske regjeringen.

Passiv skatteetat

Skatteetaten har heller ingen kontroller så langt, som vi har skrevet om tidligere. Mange kjører uten taksameter eller uten å slå det på. Det er ingen løpende rapportering fra løyvehavere som ikke er tilknyttet en sentral.

På møtet med næringen i februar sa representanten fra Uber at de var i villrede om hva og hvordan de skulle rapportere sine tall, og ble straks invitert til et separat møte om dette. Statssekretær Aarset bekrefter overfor TAXI at han hadde møte med Uber 23. mars, men det handlet ikke om rapportering.

Vi spurte også om Uber har oppgitt tall for sine kjøringer med Uber Black og Uber XXL i årene 2017-2020, men det kjenner ikke departementet til. De henviser til Skatteetaten, som ikke vil svare.

På spørsmål om departementet kjenner til brudd på taksameterplikt og mangelfulle kvitteringer, svarer Aarset at han kjenner til påstander om dette, men:

- Jeg legger til grunn at aktørene i drosjenæringen følger de reglene som er satt for å utøve virksomheten sin. Enkeltsaker om brudd på regelverket må meldes til politiet. Dette gjelder også dersom noen ikke benytter taksameter. Jeg opplever også at alle aktører vi har kontakt med, nye som gamle, i næringen er veldig samstemte i at det er viktig at alle følger reglene og bidrar til en ryddig næring, samt at næringen blir kontrollert.

Justervesenet i pandemimodus

Justervesenet har redusert sine kontroller til nesten ingen under koronaen, men har uansett bare fokus på biler med registrert taksameter. På grunn av smitterisikoen har den generelle kontrollaktiviteten vært liten i løpet av de siste 12 månedene, svarer avdelingsdirektør Nils Magnar Thomassen på spørsmål fra TAXI.

I den nærmeste tiden planlegges noen flere kontroller, men fortsatt vil antallet være lavere enn i foregående år. På spørsmål om kontroll av nye aktører, svarer Thomassen:

«Enn så lenge er det krav til at alle aktørene i bransjen skal benytte taksameter. Vi har brukt en del tid nå på å gå gjennom registrene og får oversikt over hvilke løyver som faktisk benyttes, vi erfarer at mange nye løyver nå faktisk ikke er i drift. Når vi har fått en bedre oversikt og det igjen vil være forsvarlig å gjennomføre tilsyn i et større omfang, er dette en problemstilling vi spesielt vil være oppmerksomme på».

Selskapsvogner og andre som kjører uten taksameter, er ikke Justervesenets bord: «Hvem som skal benytte taksametre følger ikke av regelverket som Justervesenet forvalter».

Om dette sier statssekretæren at biler med selskapsvognløyver ikke er pålagt taksameter i overgangsperioden, selv om de nå benyttes som ordinær taxi. Han unnlater å svare på om de skal følge bokføringsforskriftens krav om taksameter.

Tomme ord fra Hareide

Skatteetaten, som skal håndheve bokføringsforskriften med krav om taksameter i all taxidrift, gjør heller ingenting med dette eller med selskaper som gir kundene kvittering uten mva og org.nummer.

Norges Taxiforbund, avdeling Oslo, har fått inn en del data om biler som bryter loven, men leder Glenn Tuxen vet ikke hvor han skal sende det, når ingen ser ut til å interessere seg for saken.

Han sier en enkel opplysning i Vegvesenets egen app om at bil er registrert som taxi i vognkortet, kunne gjøre det svært enkelt for alle å sjekke om en bil er en reell taxi.

NTs leder Øystein Trevland sier at forbundet vil orientere politikerne om saken, og i tillegg be om et møte med Statens Vegvesen for å få fortgang i kontrollene, og en stans i alle lovbruddene som pågår.

- Det er åpenbart at ingen har et overordnet ansvar, ingen har forberedt seg til frislippet. Samferdselsminister Hareides forsikringer om kontroll og like vilkår, er så langt bare tomme ord, sier Trevland.

AH

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker