Maksimalprisforskriften økes i 2024

Konkurransetilsynet har bestemt at maksimalprisene for løyvepliktig drosjetransport skal økes med 5,1 prosent. Årsaken er økte kostnader for drosjenæringen.

20. februar 2024 sendte Konkurransetilsynet forslag til endring av maksimalpristakstene på høring. I høringen var forslaget å øke takstene med 2,4 prosent. Oppdatert informasjon i tilsynets kostnadsindeks for drosjetransport, utarbeidet av Transportøkonomisk institutt, fører til at takstene økes med 5,1 prosent.

- Norges Taxiforbund svarte opp i høringssvaret vårt at en økning på 2,4% ikke vil være i nærheten av å følge kostnadsøkningen som har vært i næringen de siste årene. Derfor er det gledelig at konkurransetilsynet hører på næringen og ønsker å bidra til å utjevne inntektsgapet som har vært i næringen de siste årene. Dialogen som vi for tiden har med offentlige myndigheter, viser kanskje den aller viktigste grunnen til å være medlem i Norges Taxiforbund, vi lykkes godt i å kommunisere utfordringer og engasjere andre til å ville sikre en bærekraftig og seriøs næring, sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund.

Drosjetransport er maksimalprisregulert i alle kommuner hvor det er færre enn 20.000 innbyggere og mindre enn 80 innbyggere per kvadratkilometer. De maksimale takstene som kan benyttes for drosjetransport i disse områdene følger av bestemmelser i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn («maksimalprisforskriften»).

Konkurransetilsynet håndhever denne forskriften, og gjør endringer i det maksimale takstnivået som er tillatt for beregning av prisen for drosjetransport i de prisregulerte områdene.

Kostnadsindeksen viser at det i perioden mars 2023 til mars 2024 har vært 4,9 prosent økning i kostnadene for drosjetransport i Norge. Avrundingsregler for takstene i forskriften fører til at takstene i gjennomsnitt økes med 5,1 prosent.

– En stor del av drosjetransporten i Norge foregår i prisregulerte områder. Aktørene som tilbyr drosjetjenester i disse områdene, har plikt til å følge maksimalprisreguleringen. Tilsynet mener det er viktig at justeringen av maksimalprisene skjer på et så objektivt grunnlag som mulig. En økning av takstene med 5,1 prosent er representativt for den kostnadsutviklingen drosjenæringen har opplevd siden forrige justering for et år siden, sier Fredrik Bjørnestad Sortland, økonom i Konkurransetilsynet..

– Maksimalpris bestemmer kun det høyeste nivået på takstene. Aktørene kan selv velge om de vil følge takstøkningen, la være, eller redusere takstene sine, forklarer Sortland.

Endringen trer i kraft 15. april 2024. Den endrede forskriften vil være tilgjengelig i Lovdata, og kan i tillegg hentes fra siden om prisregulering og maksimalpriser. 

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker