Storaksjonsamarbeid mellom Statens Vegvesen, Bymiljøetaten/parkeringsselskap, fylke, Justervesenet, NAV, Politi og Skatteetaten Foto: Statens Vegvesen

Storaksjon mot drosjer og busser på Romerike og i Oslo

Den 23. mai 2024 gjennomførte flere etater en omfattende kontroll av taxier på Romerike og i Oslo. Formålet med kontrollen var å forbedre trafikksikkerheten og sikre at alle trafikanter kunne ferdes trygt på veiene. Kontrollene ble gjennomført på strategiske steder som Gardermoen, Oslo S, Hjortneskaia og Vippetangen.

-Kontrollen viser et tydelig behov for å følge opp taxinæringen og sørge for at useriøse aktører blir tatt. Dette er et viktig tiltak og ikke minst gledelig tiltak fra de ulike aktørene, som viser at man ønsker å sikre at taxinæringen følger gjeldende lover og regler, og bidrar til økt trafikksikkerhet, sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund


Hvorfor ble kontrollen gjennomført?

Kontrollen var et ledd i et større arbeid for å redusere antallet hardt skadde eller drepte i trafikken. Ved å kontrollere kjøretøy og sjåfører kunne myndighetene avdekke og rette opp i ulike sikkerhetsbrudd. Fokusområdene inkluderte lastsikring, overlast, hindringer i synsfeltet, kjøre- og hviletider, sosial dumping, barnesikring, samt teknisk tilstand på kjøretøyene.

Deltakende etater

Flere etater samarbeidet under kontrollen, inkludert Bymiljøetaten, fylkeskommunene i Oslo og Akershus, Justervesenet, NAV, politiet og Skatteetaten. Til sammen deltok omtrent 95 tjenestepersoner fra disse etatene.

Resultater fra kontrollene

Kontrollen resulterte i at 368 lette kjøretøy ble inspisert, hvorav flere avdekkede brudd førte til tiltak. Totalt ble 50 bruksforbud utstedt, og 5 kjøretøy ble avskiltet på stedet. Det ble også sendt 275 rapporter om ulike mangler og brudd på regelverket.

Noen av de mest bemerkelsesverdige funnene var:

  • En taxi ble funnet med løyve utleid til et annet foretak, noe som resulterte i anmeldelse av både løyvehaver og leietaker.
  • En taxi med to utslitte dekk fikk gebyr på 2 000 kroner.
  • En maxitaxi manglet den lovpålagte alkolåsen og fikk et gebyr på 8 000 kroner.
  • En taxi som ikke hadde gjennomført EU-kontroll ble avskiltet på stedet og fikk bruksforbud.

Justervesenets bidrag

Justervesenet kontrollerte til sammen 165 kjøretøy i sine registre, og gjennomførte fysisk kontroll av 137 av disse. Totalt ble det avdekket 12 avvik, hvor 10 kjøretøy fikk pålegg om retting og 2 kjøretøy ble vedtatt stanset på grunn av alvorlige brudd. I ett tilfelle ble et taksameter midlertidig fjernet fordi det fortsatt var i bruk til tross for en tidligere stansingsordre.

Akershus Fylkeskommune og Skatteetaten

Akershus fylkeskommune anså kontrollen som svært vellykket, og fremhevet viktigheten av godt samarbeid for å opprettholde sikkerhet og kvalitet i taxinæringen. Skatteetaten fokuserte på å ha samtaler med sjåfører om deres lønns- og ansettelsesforhold, og informerte om regelverksetterlevelse for å forhindre sosial dumping.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker