På et møte i Samferdselsdepartementet la statsråd Jon Georg Dale (Frp) fram høringsforslaget for drosjenæringen. Helt til venstre, NT-leder Øystein Trevland.

Uforutsigbart for kunder og næring

Norges Taxiforbund mener samferdselsministerens lovforslag vil kunne gi kundene et dårligere tilbud og næringen mer uforutsigbarhet. – Vi ser fram til en grundig debatt, og ber høringsinstansene sette seg ordentlig inn i konsekvensene, sier NTs leder Øystein Trevland.

Han tror opposisjonen og mange fylkeskommuner vil motsette seg forslaget som Samferdselsdepartementet sendte ut på høring i dag.

Høringen varer ut året, og regjeringen tar sikte på å fremme saken til Stortinget neste vår, med iverksetting fra 1. januar 2020.

Kritisk til grunnlaget

Taxiforbundet er sterkt kritisk til at det er ESA og Delingsøkonomiutvalget som så tydelig legges til grunn for forslaget. ”Samfunnsoppdraget” og drosjenes plass i kollektivtransporten er et perspektiv som forsvant etter at regjeringen ble utvidet.

- Forslaget er derfor svært dårlig forankret i fagkunnskap og samfunnsperspektiv, sier forbundets leder, Øystein Trevland. – Nå diskuteres for eksempel ”Smart mobilitet” som et nytt steg i persontransporten, noe som tilsier en tettere integrasjon mellom taxi og øvrig kollektivtransport. I stedet går Dale motsatt vei, og legger til rette for en oppsplitting, og et kaotisk marked i byene.

Iveren etter å ”legge til rette for nye aktører” innebærer en aksept av forretningsmodeller som fremmer løsarbeidersamfunnet og sosial dumping. – Dette bør bli ett av de viktigste debattpunktene i saken. Til syvende og sist handler det om hvorvidt taxi som yrke skal være til å leve av – som grunnlag for en seriøs næring, sier Trevland.

Ingen faglige krav

Forbundet er også kritisk til at alle faglige og økonomiske krav til løyvehavere fjernes. – Det må være den eneste næring der kompetansekrav fjernes, sier Øystein Trevland. – Det stilles riktignok noen krav for å få kjøreseddel som taxisjåfør, men disse ligger også så lavt at det heller kan bli et bidrag til et race mot bunnen, i stedet for en seriøs næring, som ministeren sier han vil ha.

- Et ubegrenset antall enkeltaktører i byene, kan rive grunnen under en profesjonell næring som kan fylle det samfunnsoppdraget som fortsatt er der, - som å kunne gi anbud på skole- og pasientkjøring, ha tilbud til funksjonshemmede etc.

Departementet foreslår at fylkeskommunene skal få frihet til å tildele eneretter i distriktene. – Det er jo en innrømmelse av at et fritt marked ikke fungerer, og vi kan med dette faktisk få strammere regulering enn i dag i store deler av landet.

I byene blir det motsatt, og ”alles kamp mot alle”. Det er likevel slik at taksameterkrav, krav til drosjebiler og sjåfører vil opprettholde et skille mellom drosje og privatbiler, og dette bør komme enda tydeligere fram i et endelig lovverk, sier Øystein Trevland.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker