Alle saker

Aktuelt
13. februar 2024

Gratis webinar - få gode råd for bedre søvn!

Søvn er avgjørende for både vår fysiske og mentale helse, men dessverre sliter mange med søvnproblemer. 
Ifølge Helsedirektoratet opplever omtrent en av tre voksne søvnvansker ukentlig.

Aktuelt
11. juni 2024

Kompetanseløft i fokus i ny taxioverenskomst

Mandag 10. juni klokken 18:30 kom Fellesforbundet og Norges Taxiforbund til enighet om den nye taxioverenskomsten.

Nyhet
01. mai 2024

Ny medlemsfordel: UnoX blir med på laget

Norges Taxiforbund og UnoX lanserer samarbeidsavtale som innebærer at medlemmer i NT får en ny og landsdekkende medlemsfordel. 

Aktuelt, Nyhet
14. mai 2024

Engangsavgiften for rullestoldrosjer fjernes - Revidert nasjonalbudsjett 2024

 I dag kunngjorde regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2024, hvor vi igjen fikk gjennomslag for et av våre krav, nemlig at engangsavgiften for rullestoldrosjer fjernes. Dette initiativet kommer som en del av et langsiktig arbeid Norges Taxiforbund har gjort, hvor vi sammen med Norges Handikapforbund har vært pådrivere for å fjerne denne avgiften, helt siden den ble innført. 

Aktuelt
24. mai 2024

Storaksjon mot drosjer og busser på Romerike og i Oslo

Den 23. mai 2024 gjennomførte flere etater en omfattende kontroll av taxier på Romerike og i Oslo. Formålet med kontrollen var å forbedre trafikksikkerheten og sikre at alle trafikanter kunne ferdes trygt på veiene. Kontrollene ble gjennomført på strategiske steder som Gardermoen, Oslo S, Hjortneskaia og Vippetangen.

Aktuelt
24. mai 2024

Oppdatering - engangsavgiften rullestoldrosjer

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2024 ble lagt frem 14. mai, og skal etter planen vedtas 21. juni.

Aktuelt, Nyhet
30. april 2024

Sentraltilknytningsplikten: dato fastsatt

Fra og med 1. september 2024 ønsker samferdselsdepartementet at sentraltilknytningsplikten skal tre i kraft. Det vil si at alle løyvehavere må være tilknyttet en sentral før den tid og at sentralene må søke om et løyve.

Aktuelt, Nyhet
12. april 2024

Maksimalprisforskriften økes i 2024

Konkurransetilsynet har bestemt at maksimalprisene for løyvepliktig drosjetransport skal økes med 5,1 prosent. Årsaken er økte kostnader for drosjenæringen.

Aktuelt, Nyhet
15. mars 2024

Et vellykket bransjetreff

Bransjetreffet 2024 ble arrangert på Gardermoen den 6.mars, der nærmere 70 deltagere deltok.

Aktuelt, Nyhet
15. mars 2024

Sentraltilknytningsplikten innføres

Forrige uke ble prop. 39 L vedtatt i Stortinget, mens den i dag har tredt i kraft i kongen i statsråd. Les mer om hvilke endringen sentralene må forberede seg på under. 

Aktuelt
20. februar 2024

Praktisk drosjeførerprøve avvikles med umiddelbar virkning

Samferdselsdepartementet har bestemt at den praktiske drosjesjåførprøven blir avviklet med umiddelbar virkning. Dette skjer som svar på bekymringer fra drosjenæringen, spesielt i Finnmark, som mener at prøven har gjort det vanskelig å rekruttere nye sjåfører. Næringen argumenterer for at prøven, spesielt for de i distriktene, er tungvint og avskrekkende.

Aktuelt
22. februar 2024

Den irske løsningen på Uber-floken

Irland har gått gjennom et lignende frislipp slik vi selv opplever i Norge. Erfaringene derifra viser tydelig at taxinæringen har behov for klare retningslinjer for å ivareta kunder, sjåfører og eiere. 

Aktuelt, Nyhet
06. november 2023

Sentralstyret 2023-25

Landsmøtet har valgt et nytt sentralstyre for den neste perioden. 

Aktuelt, Nyhet
06. november 2023

Et historisk valg


Anne Karlsen Hove er nyvalgt nestleder i Norges Taxiforbund og er dermed den første kvinnelige nestlederen i organisasjonens 104 år lange historie. 

Aktuelt, Nyhet
06. november 2023

Bilder fra landsmøtet 2023

Vi har opprettet en Flickr-konto, der vi kommer til å laste opp bilder fra ulike arrangement. 
Disse kan brukes privat, så lenge man husker å kredittere fotograf. 

Lenke til Flickr

Aktuelt, Nyhet, NT
02. januar 2024

Løyvegaranti

Norges Taxiforbund har fremforhandlet en avtale om løyvegaranti for medlemmer i samarbeid med Söderberg & Partners.

Aktuelt, Nyhet
06. oktober 2023

Statsbudsjettet 2024

"En middels god dag på jobb for regjeringen. Ordene og konturene er fine, men vi sliter med å se de nødvendige løsningene som drar oss i en tydelig retning inn i fremtiden." - sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund 

Aktuelt, Nyhet
14. september 2023

Nordisk Taxiråd 2023

Den 6. og 7. september ble Nordisk Taxiråd 2023 avholdt i Stockholm. Rådet består av taxiforbundene i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Nordisk Taxiråd har en over 50 år lang historie, der samhold og utvikling står i hovedfokus, hvor man diskuterer viktige spørsmål i taxinæringen i medlemslandene.

Aktuelt, NT
23. august 2023

Nytolkning av regler for kjøreseddel

Politidirektoratet åpner nå opp for å utvise skjønn i saker som omhandler toårskravet for å få innvilget kjøreseddel. Dette er en ny tolkning av yrkestransportloven § 37 c, hvor toårskravet tidligere har vært et absolutt krav.

Pressemelding, NT
30. juni 2023

Drosjeutvalgets første delutredning

Drosjeutvalget har nå lagt frem sin første delutredning med forslag til endringer i reguleringen av drosjenæringen i Norge. Utvalget, som har som formål å vurdere og forbedre reguleringen av drosjetjenester, har nå presentert enstemmige forslag som tar sikte på å styrke bransjen og bedre kundetilbudet.

Aktuelt
08. mars 2023

Et mangfoldig arbeidsliv krever politisk handling

Gratulerer med dagen til alle kvinner og spesielt til våre kvinnelige medlemmer. Vi er utrolig stolte over den jobben dere gjør og at dere fronter taxiyrket på en eksepsjonell måte. Dere er ikke så mange, men har vist at taxiyrket er for alle. Slik ønsker vi at det skal være i fremtiden også.

Aktuelt
01. februar 2023

Viktig endring angående meldinger som gjelder taksametre

Drosjereglementet er stadig i utvikling. Nytt av året er endringer i rutiner for meldinger som gjelder taksametre.

Aktuelt
16. desember 2022

Arbeidstilsynet: tydeligere krav fra nyttår - BHT

Fra 1. januar 2023 endrer Arbeidstilsynet forskriften som beskriver hvordan arbeidsgiver skal bruke bedriftshelsetjenesten (BHT).

Aktuelt, NT
13. desember 2022

Øysteins hjørne

Fra nyttår iverksettes de første innstrammingene i taxilovverket. Beskjedne tiltak som ikke vil stanse frislippet, men jeg tror de vil ha en positiv effekt.

Aktuelt
13. desember 2022

Garantisum for taxier

Samferdselsdepartementet innfører krav om garantisum for løyvehavere fra og med 1.januar 2023. Den nye forskriften innebærer at det må legges ved en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap tilsvarende 53 000 kr for det første løyvet og 26 000 kr for påfølgende løyver.

Nyhet, NT
03. november 2022

Drosjenæringen faller utenfor kampen mot løsarbeid

Regjeringen styrker innsatsen for seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping, men har ingen løsning på løsarbeiderproblemet i drosjemarkedene.

Nyhet, NT
02. november 2022

Dyre Oslo-drosjer «overrasker»

En rekke medieoppslag viser hvordan kunder klager på høye taxipriser i Oslo-markedet. Ikke overraskende for oss som kjenner markedet og advarte mot dette.

Nyhet, NT
28. oktober 2022

Taxi har nå høyest elbilandel

Fra å ligge godt etter, har taxinæringen nå kommet i tet i andel elbiler. Etter første halvår er 23,4 prosent av drosjene elbiler, mot 19 i bilmarkedet totalt. Og utviklingen går raskt videre. Seks av sju utstilte biler på taxiforbundets fagkonferanse var elbiler, den siste hybrid.

Nyhet, NT
27. oktober 2022

Administrasjon tar 25 prosent av kostnadene

Årlig kjøres 3,5 millioner pasientturer i Norge, 90 prosent av dem er taxiturer. Dette organiseres av 17 pasientreisekontorer i helseforetakene, som ikke snakker sammen.

Nyhet, NT
25. oktober 2022

Frislippet kan vare perioden ut

Utålmodighet kan beskrive den politiske debatten på taxiforbundets fagkonferanse. Regjeringens prosess kan føre til at frislippet vedvarer til sommeren 2025, rett før et nytt valg. Det har vi ikke tid til, var budskapet fra salen og de to politikerne i panelet.

Pressemelding
06. oktober 2022

Den grønne omstillingen i taxinæringen settes på vent – Statsbudsjettet 2023

Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet for 2023. Norges Taxiforbund er skuffet over avgiftsøkningene i engangsavgiften, som i realiteten avblåser den grønne omstillingen næringen har ønsket.

Nyhet, NT
29. september 2022

Taxi-Norge for Barnekreftforeningen

Frode Sørensen slår til igjen, og vil samle drosje-Norge til ny innsats for kreftsaken. Bamsene Thelma og Theodor skal ut på reise til inntekt for Barnekreftforeningen.

Nyhet
16. september 2022

Frislipp-fiasko i Finland

En drosjesjåfør slår en kvinnelig kollega i ansiktet. Noen anser enkelte drosjeholdeplasser som sitt eget territorium. Andre unngår urolige holdeplasser av frykt for trusler og trakassering i Helsinki.

Nyhet
14. september 2022

Møre og Romsdal vil ha samordning med helseforetakene

Selskapet som ble tildelt pasientkjøringen i det meste av Møre og Romsdal, kastet kortene. Dermed fikk likevel de lokale drosjene kjøringen. Samtidig har fylkesutvalget vedtatt å kreve samordning med helseforetaket for å sikre drosjetilbudet og anstendige vilkår i næringen.

Nyhet
07. september 2022

Skatteetaten bekrefter at de ikke får info fra «plattformselskapene»

«Skatteetaten er enig i at endringen i tilknytningsplikten til drosjesentraler medfører at vi i dag ikke får fullstendige opplysninger via tredjepartsrapportering».

NT
06. september 2022

- Et angrep på den norske samfunnsmodellen

Hvordan kunne store deler av eliten drive interessekamp for en spesiell kommersiell taxitilbyder? Støtten til Ubers forretningsmodell og metoder er et angrep på den norske samfunnsmodellen.

Pressemelding
16. august 2022

Skandaløs PR-kampanje bak taxifrislippet

- Solberg-regjeringens frislipp av drosjeløyver er en skandale i flere akter, både i innhold og – ikke minst – i prosess. Den er et kroneksempel på hvordan samrøret av PR-byråer, medier, organisasjoner og politikere flytter politisk makt, mens de som berøres sitter avmektige og forbanna tilbake.

NT
12. august 2022

Taxiforbundet med telt og debattmøte i Arendal

Norges Taxiforbund er som vanlig på plass under årets Arendalsuke, denne gang også med eget debattmøte med kritisk lys på frislippet.

NT
10. august 2022

Ny direktør og ny samfunnsøkonom i NT

Torbjørn Brenna har begynt som ny direktør i Norges Taxiforbund. Samtidig har Tabassum Aslam overtatt jobben som forbundets samfunnsøkonom.

NT
28. juni 2022

Fagkonferansen 2022

Norges Taxiforbund har gleden av endelig å kunne invitere til fagkonferanse igjen.

18. - 19. oktober er det igjen mulig å møtes til faglig og sosialt samvær, denne gangen på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Mer informasjon og påmeldingsmulighet finnes her.

Nyhet
03. juni 2022

En skatteskandale på ny?

De utenlandske taxileverandørene i Norge skal levere de samme data som de norske, men Skatteetaten har ingen systemer for å sikre at det skjer, og nekter fortsatt å uttale seg om de faktisk blir kontrollert.

Nyhet
31. mai 2022

Rom for reguleringer under EØS-avtalen

Styret i Norges Taxiforbund hadde i morges frokostmøte med toppene i Samferdselsdepartementet og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Tema var handlingsrommet for reguleringer av taxi innenfor EØS-avtalen.

Nyhet
11. mai 2022

Positivt første skritt fra Regjeringen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (A) sendte i dag på høring de første forslagene til endringer i drosjelovgivningen. Norges Taxiforbund ser positivt på forslagene, og på at det oppnevnes et utvalg som har drosjenæringen som fokus. 

Nyhet
02. mai 2022

Positiv til avgiftslette for rullestolbiler i taxi

Norges Taxiforbund er positive til forslaget om å innføre en egen avgiftsgruppe for personbiler som er tilpasset for transport av rullestolbrukere. Dette vil øke incentivet til å gå til anskaffelse av personbiler som er tilpasset for rullestol. På denne måten vil en større andel av taxiflåten være tilrettelagt for rullestolbrukere, og disse kundene vil lettere kunne få en tur.

Pressemelding
28. mars 2022

Oppkjøring for drosje – kritisk behov for flere sjåfører

Norges Taxiforbund ber samferdselsministeren gripe inn med strakstiltak for å effektivisere oppkjøring til kjøreseddel for drosje. Det er kritisk mangel på sjåfører mange steder.

Nyhet
25. mars 2022

10-12 timer, seks dager i uka

Sosial dumping i Oslo-markedet etter taxifrislippet. - Sjåfører for "plattformselskapen" må jobbe 10-12 timer seks dager i uka, fortrinnsvis natt og helg, for å kunne få en lønn å leve av, sier sosiolog Sigurd M. Nordli Oppegaard i Fafo til bladet TAXI.

Nyhet
17. februar 2022

Ingen skattekontroll med Uber og frikjørere?

Det er ingen kontroll med "app-selskapene" og de nye frikjørerne i drosjemarkedet. Skatteunndragelser florerer etter alt å dømme, slik næringen og Norsk Økoforum advarte mot. Uber bryter lovverket nok en gang.

Nyhet
15. februar 2022

Knusende høring om ny kontrollutrustning i taxi

Fjerning av taksameter skulle være kronen på verket i den borgerlige regjeringens tilrettelegging for utenlandske «plattformselskaper». Høringssvarene illustrerer imidlertid hvordan hele frislippet er basert på feilaktige premisser og manglende innsikt.

Nyhet
17. januar 2022

Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen sendte fredag ut en pressemelding hvor de skriver at de gir bedrifter en ny og forenklet mulighet for å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Den nye ordningen skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent.

Nyhet
20. desember 2021

Ny lønnsstøtteordning for desember og januar

Regjeringen presenterte skissen for den nye midlertidige lønnsstøtteordningen på en pressekonferanse 17. desember 2021. FrP, SV, Høyre og Rødt har imidlertid bedt finansministeren komme på stortinget og forklare seg da ESA tilbakeviser påstanden om lønnsstøtten.

Nyhet
02. desember 2021

Streng taxiregulering er mønsteret i Europa

Den snaut ett år gamle norske «taxiloven» er den mest liberalistiske i hele Europa. I alle de store EU-landene er det streng regulering på pris, antall og kvalitetskrav.

Nyhet
01. desember 2021

Sosial dumping i pasientkjøringen

Timelønnen kan komme helt ned på 60 kroner eller endog lavere i nye anbudsavtaler for pasientkjøring. Den nye regjeringen kan nå fullføre eget vedtak om gjennomgang av ordningen.

Nyhet
09. november 2021

Taksameter – eller «alternativ» kontrollutrustning?

Utvikling av «alternativ kontrollutrustning» vil antagelig koste mye mer enn et taksameter, og kan falle i fisk av seg selv, slik det har gjort i Sverige. Regjeringen Solberg har sendt saken på høring, med frist 22. desember.

Nyhet
05. november 2021

Vanskelig å få taxi i distriktene og overetablering i byene

Høyres Trond Helland mente det var for tidlig å evaluere dereguleringen, mens Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet var klar for å reversere hele ordningen. Norges Taxiforbund var representert av fylkesleder i Oslo, Glenn Tuxen, da TV2 Nyhetskanalen tok debatten onsdag kveld om hvorvidt dereguleringen fungerer eller ikke.

Pressemelding
02. november 2021

Viktig dialog med Samferdselsdepartementet

Regjeringen har i regjeringsplattformen tydelig signalisert at de vil gjøre endringer i drosjereguleringen slik den er etter at nye regler trådte i kraft 1. november 2020. I dag har Norges Taxiforbund, sammen med flere aktører, vært på møte med samferdselsministeren.

Nyhet
01. november 2021

Optimistisk landsmøte før ny taxipolitikk

Ledelsen ble gjenvalgt under Norges Taxiforbunds landsmøte i Trondheim den 15. og 16. oktober. Lettelsen over regjeringsskiftet og dermed utsiktene til en reregulering av næringen, var stor.

Pressemelding
27. oktober 2021

Statens vegvesen svarer

TAXI har vært i kontakt med Statens vegvesen for å høre hva de tenker om situasjonen rundt drosjeprøven.

Nyhet
12. oktober 2021

Dagens regjering foreslår et budsjett som gjør det dyrere for taxinæringen

I dag la Jan Tore Sanner frem Solbergregjeringens siste forslag til statsbudsjett. Et budsjett som belager seg på en vekst på 3,9 prosent i fastlandsøkonomien i 2021 og 3,8 prosent i 2022.

Pressemelding
01. oktober 2021

Hver fjerde bil fikk bruksforbud

Onsdag 29.09 slo representanter fra Statens vegvesen, Skatteetaten, Samferdselsdepartementet og Justervesenet til med en storkontroll av drosjene i Oslo og på Romerriket. 1 av 4 biler hadde mangler, og flere personer er politianmeldt.

Nyhet
28. september 2021

Midlertidig momsreduksjon oppheves

Den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 prosent oppheves 30. september 2021.

Pressemelding
24. september 2021

Regjeringen ønsker alternativer til taksameter i drosje

-Vi ønsker en seriøs drosjenæring, som er trygg for passasjer og sjåfør, som sikrer sjåførene riktig pris for tjenesten og som rapporterer riktig til skattemyndighetene. Derfor ønsker regjeringen å legge til rette for nye tekniske løsninger som alternativ og supplement til taksameter i drosje, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding i dag.

Pressemelding
14. september 2021

Gledelig for drosjenæringen

- Vi kalte dette valget et skjebnevalg for drosjenæringen, og det er med stor glede vi kan slå fast at det blir et regjeringsskifte. Da får vi en regjering det er mulig å snakke med, og som har lovet å reversere de verste utslagene av løyvefrislippet.

Nyhet
09. september 2021

Prisdumping og løsarbeid i Oslo-markedet

Det lysner for næringen i det meste av landet. 

Nyhet
03. september 2021

Alarm om rullestolbiler

Norges Taxiforbund ber Samferdselsdepartementet gjeninnføre eget løyve for transport av rullestolbrukere. Utslagene av endret lovverk og avgiftsendringen er dramatiske.

Nyhet
02. september 2021

Skjebnevalg for drosjenæringen

- Årets stortingsvalg blir et skjebnevalg for drosjenæringen. Vi er helt avhengig av et regjeringsskifte for å reversere noe av frislippets konsekvenser.

Nyhet
02. september 2021

Dette sier partiene om taxi i neste periode

Partiene har vedtatt programmer for stortingsperioden 2021-25. Fire av ni stortingspartier nevner ikke næringen med ett ord.

Nyhet
21. juni 2021

Ny lov for «løsarbeidere»?

«Løsarbeidersamfunnet» er i fri utfoldelse i deler av drosjemarkedet etter frislippet. Et utvalg legger nå fram en utredning om hvordan inntekt og rettigheter skal sikres innenfor «nye forretningsmodeller».

Nyhet
09. juni 2021

Et politisk røvertokt mot drosjenæringen

Ingen må være i tvil om hvorfor frislippet av drosjeløyver kom. Illustrasjonen her har vi brukt før, men den må huskes når det nå går mot et nytt stortingsvalg, og vi skal oppsummere perioden som er gått.

Nyhet
07. juni 2021

Fritt marked totalt uten kontroller

Flere titalls biler kjøres som taxi i Oslo og Viken uten å være registrert som det. Dermed sniker de seg unna taxiforsikring, årlig EU-kontroll og andre vesentlige utgiftsposter Mange unndrar seg også taksameter. Ingen etater kontrollerer, eller bryr seg.

Nyhet
03. juni 2021

NT-styret med forslag til reregulering

Styret i Norges Taxiforbund har nå utarbeidet forslag til endringer i lovverket, som de håper en ny regjering vil iverksette etter stortingsvalget i høst. Det er «endringer vi mener er nødvendige for å få en seriøs bransje med trygge rammer for kunden», heter det i notatet, som i første omgang er sendt opposisjonspartiene på Stortinget.

Nyhet
08. april 2021

Ingen tegn til kontroll av ulovligheter

Ulovlighetene utfolder seg videre i Oslo-markedet, og det er ingen tegn til snarlige kontroller. I et møte med samferdselsdepartementet den 8. mars tok NT opp saken, men fikk bare beskjed om å ta kontakt med Statens Vegvesen.

Nyhet
07. april 2021

Racet mot bunnen i full gang i Oslo

- Jeg har stått i 12 timer og hatt to turer, sier en drosjeeier som står fremst i køen på Oslo S, i en bil uten annen merking enn løyvenummeret på døra, og en nøytral taklampe. Imens tar etablerte drosjer med sentralmerking turer til dumpingpriser for Uber og Bolt.

Nyhet
26. mars 2021

Mange er usikre på framtiden

Kombinasjonen av ett års pandemi og frislipp tærer hardt på drosjenæringen. Mange er usikre på framtiden.

Nyhet
19. februar 2021

Løsarbeider-kampen fortsetter i USA

Striden om løsarbeidermodellen fortsetter i USA og andre land. I California kom et tilbakeslag, mens New York går motsatt vei. To professorer ber Biden-administrasjonen rydde opp.

Nyhet
17. februar 2021

Helseforetak presser næringen

Midt i koronakrisen bruker Sykehuset Østfold anledningen til å presse drosjenæringen på pris, og vektlegger kvalitet og gjennomføringsevne til null.

Nyhet
16. februar 2021

Kontrollmyndighetene må på banen

Reportasjen om situasjonen i Oslo i bladet TAXI nr 1 viser at alle våre bange anelser allerede er et faktum. Uber og Bolt er etablert i markedet, om enn forsiktig i et ødelagt «koronamarked».Dumpingpriser som ingen sjåfør kan leve av, ulovlig omgåelse av taksameterkravet og ukontrollerbare økonomiske transaksjoner.

Nyhet
10. juni 2022

Ulovlig konkurranse i full gang

Regjeringen lovet konkurranse på like vilkår, Hareide lovet kontroll, men Uber driver nå i Oslo med ulovlige kvitteringer, full mulighet til skatteunndragelser, og uten visshet om at rapporteringsplikten vil bli oppfylt.

Nyhet
07. desember 2020

Kontrolleres regelbrudd?

Kan vi stole på at konkurranse skjer på like vilkår, og at regelbrudd kontrolleres?

Nyhet
02. desember 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide samlet aktører fra taxinæringen til et digitalt møte

Et godt alternativ til taksameter er enda ikke på plass og vil ikke være klart i nær fremtid. – Det vil ta tid å finne en erstatning til taksameter, sa samferdselsminister, Knut Arild Hareide i et digitalt møte med taxinæringen 26. november.

Nyhet
30. november 2020

Myndighetene er uforberedt på kontroll av ny lov

Kontrollmyndighetene er på ingen måte klare til å kontrollere de nye bestemmelsene for drosjenæringen. Derfor burde iverksettelsen ha vært utsatt til minst 1. januar 2022.

Nyhet
13. november 2020

Taxisjåfører fortjener anstendig lønn for jobben

På bakgrunn i Trygve Hegnars Leder fredag 30.10 skrev styreleder, Øystein Trevland et motsvar da Hegnar nok en gang viste fullstendig mangel på kunnskap og interesse når det kommer til taxinæringen.

Nyhet
10. november 2020

Bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningssvikt skal få hjelp

Tirsdag formiddag la regjeringa frem en ny koronakrisepakke på 17,7 milliarder kroner.

Nyhet
31. oktober 2020

Regjeringen vil få seg en overraskelse

Norges Taxiforbund registrerer at regjeringen nå går gått ut med en pressemelding hvor de lover en seriøs og trygg drosjenæring for både sjåfør og passasjer. Vi kunne ønske samferdselsministeren hadde rett i sin uttalelse, vi frykter noe helt annet.

Nyhet
30. oktober 2020

Vi tror ikke på deg, Erna

Statsministeren tar avstand fra et flyselskap som nekter ansatte å organisere seg. Hvorfor ønsker hun enda verre bølleselskaper velkommen i drosjenæringen?

Nyhet
23. oktober 2020

Eneretter i Viken

Fylkestinget i Viken gikk enstemmig inn for at det åpnes for eneretter i 30 av kommunene i de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Nyhet
19. oktober 2020

Ingen eneretter fra 1. november

Bare to fylker forbereder enerettsanbud, men ingen vil være klare før godt ut på nyåret.

Nyhet
17. oktober 2020

Argumentet til regjeringen er ikke helt riktig

Koronapandemien har preget Norge og verden sterkt det siste halvåret. Koronaviruset rammer liv og helse. Pandemien og smitteverntiltakene har fått store konsekvenser både for enkeltpersoner og bedrifter, for norsk og internasjonal økonomi. Regjeringen argumenterer om at stønadsordningen kan avvikles fordi det ikke er brukt i tilstrekkelig grad, dette er ikke helt riktig

Nyhet
15. oktober 2020

Taxioverenskomsten

Fellesforbundet og Norges Taxiforbund har kommet til enighet i forhandlingen på taxioverenskomsten.

Nyhet
22. oktober 2020

Norges Taxiforbund gikk til anmeldelse

Norges Taxiforbund leverte i dag, 22.9, inn en anmeldelse til Oslo politidistrikt mot Riedel/InterCab AS. Bakgrunnen er at dette selskapet driver persontransport uten drosjeløyve eller godkjenning av sentral. I tillegg kjører de uten taklampe og uten taksameter.

Nyhet
02. september 2020

Ber om sentraltilknytning

«Nei til løsarbeidersamfunn» er tittelen på en felles aksjon som nå starter i regi av LO, YS, NHO Transport og Norges Taxiforbund. Kravet er gjeninnføring av sentraltilknytning, for å hindre at løsarbeidermodellen får fotfeste i drosjenæringen, og samfunnet forøvrig.

Nyhet
31. august 2020

Fortsatt store tap – offentlig kjøring redder flere sentraler

Det har vært tøffe måneder for taxinæringen, men juli har vært bedre enn forventet. Offentlig kjøring har reddet mange. Utsiktene fremover er svært usikre, både med tanke på Covid-19 og dereguleringen.

Nyhet
28. august 2020

Alternativ til taksameter

Den 28. februar 2019 leverte arbeidsgruppen for alternativ til taksameter sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. Gruppen var sammensatt av representanter fra Justervesenet, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Skattetaten, Pasientreiser Helseforetak og Samferdselsdepartementet og de hadde fått i oppgave å vurdere om det fantes andre alternativer til taksameter.

Nyhet
10. juli 2020

Ny høring om alternativ til taksameter

Samferdselsdepartementet (SD) sendte i samråd med Finansdepartementet (FIN) og etter innspill fra med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i dag ut "Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje."

Pressemelding
26. juni 2020

Regjering for Iøsarbeidersamfunn?

Regjering for Iøsarbeidersamfunn? Byrådsleder Raymond Johansen har helt rett. Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil bli spesielt negativt.

Nyhet
25. juni 2020

Hvem forstår drosjemarkedet, Hegnar?

Trygve Hegnar belærer byrådsleder Raymond Johansen om BI-pensum i sin leder 16.6. Det er jo ganske freidig, her er det nok viktige forelesninger han selv har gått glipp av.

Nyhet
15. juni 2020

Høring om endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven

Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) har nå sendt ut et utkast til høringsnotat i forbindelse med endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter.

Nyhet
08. juni 2020

Politisk trykk mot taksameter

Regjeringen har som mål å fjerne krav til taksameter i drosjer samtidig med frisplippet av løyver fra 1. november. – Uforsvarlig, sier direktør Hanne Skåle Thowsen i Norges Taxiforbund.

Nyhet
04. juni 2020

Priskrig med EU-støtte og løsarbeid

Det estiske selskapet Bolt er klare til å rykke inn på det norske drosjemarkedet. De vil vinne det med å dumpe prisene 40-50 prosent under Oslo Taxi, med 50 millioner Euro i EU-kapital i ryggen, og løsarbeidermodellen for sjåførene.

Nyhet
03. juni 2020

Sterke påstander – vil ikke svare på spørsmål

Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet gikk hardt ut mot utsettelse av yrkestransportloven, og rakker igjen ned på næringen i generelle ordelag. Men de nekter å svare på oppfølgende spørsmål.

Nyhet
28. mai 2020

Beklagelig kildebruk i drosjesaker

Dette brevet er sendt samferdselsminister Knut Arild Hareide i dag, med gjenpart til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité:

Nyhet
09. juni 2022

Enorme tap i mars og april

Flere titalls millioner i omsetningssvikt har gitt drosjenæringen en alvorlig knekk i mars og april, og utsiktene framover er høyst usikre. Hjelpetiltakene har hatt en viss om enn begrenset effekt. Noen har valgt å levere inn løyvet.

Nyhet
05. mai 2020

Uforståelig kort utsettelse av taxilov

Norges Taxiforbund protesterer mot en utsettelse av frislippet med bare fire måneder. ”Høringsnotatet omtaler næringens situasjon under krisen og utfordringene med å komme tilbake på en adekvat måte. Derfor er det uforståelig at dette ender med en helt symbolsk utsettelse, uten noen reell effekt på problemet.

Pressemelding
22. april 2020

Kynisk og usaklig angrep på taxisjåførene

Mens taxinæringen ligger nede med nærmest total omsetningskollaps siden 12. mars og ingen kompensasjon er mottatt så langt, finner direktørene for Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet det opportunt å gi landets taxisjåfører et dolkestikk i ryggen. Det er kynisk, sier lederen i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Pressemelding
14. april 2020

Kritisk for mange i drosjenæringen

Norges Taxiforbund er glad for ordningen med dagpenger for selvstendige, men skuffet over bedriftsstøtteordningen. Summen blir mager for kriserammede drosjeeiere.

Nyhet
03. april 2020

Rullestolbiler forsvinner

”Om to år har vi ikke 70 biler med rullestolrampe på Nord-Jæren, men kanskje fem eller ti”, sier Svein Svimbil i Rogaland Taxi. Samferdselsminister Hareide (KrF) er ikke bekymret, men sier han vil følge nøye med.

Nyhet
02. april 2020

Alle fylkene vil utsette ny taxilov

Samtlige fylkeskommuner anbefaler en utsettelse av ny yrkestransport, som skulle tre i kraft fra 1. juli. Tiden varierer fra et halvt til halvannet år.

Nyhet
31. mars 2020

Tid for å gjenreise samfunnsoppdraget

Takk til alle dere i taxinæringen som står på i en svært vanskelig tid. Takk til politikere som har sørget for ordninger som skal gjøre at vi klarer oss gjennom de prøvelsene som hele samfunnet nå står i. Ikke bare i Norge, men i hele verden.

Nyhet
16. desember 2019

Frislippsfiasko i Finland

Mens 24 prosent var positive til liberalisering av taxi i Finland før reformen, er bare 12 prosent positive etterpå. 38 prosent opplever at kvaliteten generelt har sunket.

Nyhet
12. desember 2019

Taxisentraler vil styrke kompetansekrav

Taxisentraler i hele landet vil selv ta ansvaret for at sjåførene er lokalkjent og kan sin jobb på alle plan.

Pressemelding
09. desember 2019

Lettvint propaganda fra samferdselsministeren

I dag kom den nye yrkestransportforskriften, som utfyller regelverket for frislipp av drosjeløyver fra 1. juli 2020. Samtidig kom samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med en pressemelding som provoserer næringen.

Nyhet
05. desember 2019

Full forvirring om enerettene

Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal vil ikke ha eneretter, og det vil foreløpig ikke næringen heller. I Viken ønsker politikerne i flertall mest mulig av det, men avtaler og prosesser er foreløpig i det blå.

Nyhet
03. desember 2019

NT ber om utsettelse av loven

Næringen og fylkeskommunene venter spent på yrkestransportforskriften, som vil bestemme detaljene i det nye lovverket fra 1. juli 2020. NT ber departementet vurdere å utsette loven til 1. januar 2021.

Pressemelding
13. november 2019

Taxikalkulatoren avvikles

Taxikalkulatoren, som kunne beregne priser på taxiturer i hele Norge, må dessverre avvikles. Dette er vedtatt i Forum for taxisentraler, som har driftet den siden starten i 2013.

Nyhet
07. november 2019

California mot løsarbeidermodellen

Mens det norske drosjemarkedet tilpasses Ubers forretningsmodell, vil lovgivere i California styrke plattformarbeidernes rettigheter og forhindre feilklassifisering.

Nyhet
14. oktober 2019

”Oljefondet” inn i Uber!

Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondet” gikk tungt inn i Uber da selskapet ble børsnotert i mai. Ca en tredel av investeringen er allerede tapt.

Nyhet
11. oktober 2019

Opposisjonen vil revurdere taxiloven

Presentasjon av jubileumsboka og erfaringer fra den finske dereguleringen dannet opptakten til den politiske debatten på landsmøtet, der Ap, Sp, SV, og Rødt stilte seg samlet bak næringens ønske om å oppheve frislippet så langt som mulig etter et maktskifte fra høsten 2021.

Pressemelding
18. september 2019

Taxiforbundet markerer 100 år

Kommende helg samles landsmøtet i Norges Taxiforbund på Fornebu, og kan feire forbundets 100-årsjubileum. Opposisjonen er invitert for å diskutere omkamp om regjeringens frislipp av taxiløyver.

Nyhet
17. juni 2019

Forbrukerrådet driver blå politikk

Hvordan kan det ha seg at Forbrukerrådet støtter å fjerne taxititilbud døgnet rundt, oppheve maksimalpriser og fremme alles kamp mot alle – som bevislig gjør taxi dyrere og mer utrygg?

Nyhet
03. juni 2019

Taxilov svekker tilliten

- Morgendagens vedtak om ny ”taxilov” løser ingen problemer, men vil skape en rekke nye. Både innhold og prosess svekker tilliten til politikk og forvaltning, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Nyhet
27. mai 2019

Korrupt, kunnskapsløst, eller bare kynisk?

”Det er svært beklagelig å se at deler av denne bransjen opererer på en slik måte at man får inntrykk av at forholdet mellom pengeinteresser og byråer og politikere blir så tett at det etterlater et inntrykk av at man bedriver politisk korrupsjon”.

Nyhet
21. mai 2019

Regjeringen "våger" på andres bekostning

Dette innlegget sto på trykk i VGs papirutgave 15. mai, men er foreløpig ikke publisert elektronisk hos VG. Statsrådene svarte på Trevlands innlegg "Uredelige statsråder om taxipriser" i samme avis den 2. mai.

Nyhet
06. mai 2019

- Forbrukerrådet svartmaler taxi

- Forbrukerrådets framstilling av drosjenæringen er tendensiøs og svartmaler situasjonen. Spørsmål om negative opplevelser må avgrenses tidsmessig.

Nyhet
02. mai 2019

Enerettsmodellen – en bløff?

Verken fylkene, helseforetak eller næringen synes å ha noen tro på at enerettsmodellen vil bli brukt i stor utstrekning. Dermed kan hele regjeringens distriktsalibi falle sammen.

Pressemelding
09. april 2019

Destruktiv taxipolitikk

Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen. Det er trist at regjeringen går inn for å gjøre de samme feilene som mange andre land har gjort før.

Nyhet
09. april 2019

TØI-rapport: Regjeringens forslag det verste for Oslo

Forslaget fra regjeringen gir de verste utslagene i Oslos drosjemarked. Dagens situasjon nest verst. Mer tomkjøring, uforutsigbare priser og forverrede lønns- og arbeidsforhold blir konsekvensene.

Nyhet
18. mars 2019

Ja til løsarbeidersamfunnet, Erna Solberg?

Før neste utgave av bladet TAXI vet vi sannsynligvis innholdet i regjeringens lovforslag. Da får vi se om høringsrunden har vært en reell prosess, eller bare en illusjon.

Nyhet
12. mars 2019

Halv milliard unndras av ”piratsentralene”

120 lukkede grupper med til sammen 420.000 medlemmer opererer nå som ”piratsentraler ”på Facebook. Skatteunndragelsen utgjør over en halv milliard kroner i året.

Nyhet
11. mars 2019

Verdens beste kundeopplevelse

- Frislipp vil gi lavere kvalitet og høyere priser, men det skal ikke være hos oss. Vi skal tilby verdens beste kundeopplevelse.

Nyhet
07. mars 2019

Delings-moten er allerede over, Erna Solberg

Mens regjeringen nylig vedtok ”økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten” for å ønske Uber velkommen tilbake til Norge, er både Uber og ”delingsøkonomien” på vei ut av moten i hjemlandet USA.

Nyhet
06. mars 2019

Enerett meningsløst uten pasienttransport

Det gir ingen mening å etablere eneretter hvis ikke pasienttransporten er en del av det, og avtalene må gjelde for inntil ti år.

Nyhet
04. mars 2019

Schizofrent forbrukerråd om taxi

Forbrukerrådet støtter liberaliseringen, men mener det må ”korrigeres” for de uheldige virkningene som det vil skape.

Nyhet
19. februar 2019

”Kunnskapspartiene” ville fjerne kunnskap

Partiene som oftest markedsfører seg med at de bygger på kunnskap i politikken, Høyre og Venstre, ville ha fjernet kunnskap om erfaringene fra andre land i Oslo kommunes høringsuttalelse om drosjepolitikken.

Nyhet
15. februar 2019

LO frykter for drosje som et profesjonelt tilbud

Det å kjøre drosje skal være et arbeid med anstendige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Det sier LO sitt høringssvar, og går imot å oppheve antallsreguleringen.

Nyhet
14. februar 2019

Frislipp gir uoversiktlig taximarked

Flere taxisentraler i bransjen har uttalt seg i høringen om nytt lovverk. Alle unntatt Norgestaxi og Taxi 1 går sterkt imot liberalisering, og har til dels svært grundig dokumentasjon i sine uttalelser.

Nyhet
07. februar 2019

Et spill med inntektsgrunnlaget

Høringen bekrefter det vi visste på forhånd: Det ville bli stor, og faglig tung motstand mot deregulering, og mot den faktiske avvikling av samfunnsoppdraget som departementet gikk inn for i høringsdokumentet.

Nyhet
04. februar 2019

Politiet bekymret for overkapasitet

Politidirektoratet ser med ”en viss bekymring på å fjerne den såkalte behovsprøvingen”. Overkapasitet i Oslo skaper ”anarki”.

Nyhet
03. februar 2019

Advarer mot svart næring på ny

”Denne foreslåtte liberaliseringen vil i stor grad reversere og sette næringen tilbake der de var med en svart og ukontrollerbar bransje. Det store omfanget av svart kjøring hos Uber-sjåførene er alene et bevis på at det er et stort arbeid og atskillige ressurser fra skattemyndigheter, politi og NAV som i så fall må brukes i bransjen for å få risikoen tilbake til dagens standard, dersom foreliggende forslag blir besluttet”.

Nyhet
01. februar 2019

Funksjonshemmede sier klart nei

Alle organisasjoner for funksjonshemmede går imot forslaget om deregulering av drosjetilbudet, og frykter for transporttilbudet for sine medlemmer.

Nyhet
31. januar 2019

Massivt nei fra fylkene

Fylkeskommunene forvalter drosjer og annen kollektivtransport. Bare tre av 18 støtter departementets forslag om å fjerne behovsprøving med kjøreplikten, sentraltilknytning og hovederverv.

Nyhet
18. desember 2018

- Behovsprøving er fortsatt beste reguleringsmåte

Norges Taxiforbund mener fortsatt at behovsprøvde drosjeløyver er den mest egnede måten å regulere drosjenæringen på.

Nyhet
17. desember 2018

- Løser ikke utfordringene

Jeg kan ikke se at høringsutkastet kan løse utfordringene i drosjemarkedene, sa TØI-forsker Jørgen Aarhaug i sitt innlegg. Han har vært med på nesten alt av taxiutredninger de siste årene. Hans tema var "kombinert mobilitet" og hva det betyr for drosjenæringen.

Nyhet
14. desember 2018

- Forslaget undergraver samfunnsoppdraget

- Dette er ikke veien å gå for å få en seriøs bransje, sa ”løyvesjefen” i Oslo kommune, Hanne Skåle Thowsen om departementets høringsutkast. ”Det blir litt mye med hele flaska med Møllers tran”.

Nyhet
13. desember 2018

Taxipolitikk er lakmustest for løsarbeidersamfunnet

- Drosjenæringen vil være lakmustesten på om løsarbeidersamfunnet kommer eller ikke. Da skylder politikerne dere å sette seg inn i saken.

Pressemelding
30. november 2018

Protest mot avgiftssjokk

Mandag 3. desember kl 9-10 vil Norges Taxiforbund markere protest mot forslaget til avgiftsøkning på drosjebiler, foran Stortinget. Bildet viser en løpeseddel som er laget.

Vi er gjort kjent med at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil støtte oss i dette under behandlingen av neste års avgifter.

Nyhet
31. oktober 2018

Konkurrenter uten taksameter?

Kravet til taksameter kan forsvinne fra dag én under den nye loven, om den blir vedtatt. Det vil bli en vesentlig konkurransefordel for ”nye aktører”. Taxisentralene kan ikke uten videre kvitte seg med dem.

Pressemelding
01. oktober 2018

Uforutsigbart for kunder og næring

Norges Taxiforbund mener samferdselsministerens lovforslag vil kunne gi kundene et dårligere tilbud og næringen mer uforutsigbarhet. – Vi ser fram til en grundig debatt, og ber høringsinstansene sette seg ordentlig inn i konsekvensene, sier NTs leder Øystein Trevland.

Nyhet
03. september 2018

Ideologisk, ikke kunnskapsbasert reform

Om kort tid kommer Samferdselsdepartementets forslag om å fjerne behovsprøving og krav til sentraltilknytning for innehavere av drosjeløyver. En ”reform” som vil svekke tilbudet til forbrukerne, gjøre taxi dyrere og dårligere mange steder, og gi høyst usikker framtid for taxi som yrke.

(Sammendrag av sak i bladet TAXI nr 5, august 2018).

Nyhet
31. august 2018

Ingen lærdom av Oslo-fadese

Ifølge de borgerlige Oslo-politikerne skulle konkurranse i drosjemarkedet føre til ”bedre og billigere drosjer”. Resultatet er det motsatte, men de vil ikke trekke lærdom av erfaringene.

(Utdrag av sak i bladet TAXI nr 5, august 2018)

Nyhet
30. august 2018

Konkurransedirektør for løsarbeidersamfunn

Det er helt riktig at drosjer på tomgang er sløsing, som konkurransedirektør Lars Sørgård skriver i DN den 23. august. Det er derfor drosjer er antallsregulert – direkte eller indirekte - i de aller fleste land og storbyer.

Nyhet
21. juni 2018

”Delingsøkonomi er irrelevant”

Overskriften er et sitat fra statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet, og gjelder arbeidet med yrkestransportloven. Så hva skjedde med ”delingsøkonomien”, som skulle snu opp ned på persontransporten i Norge?

Nyhet
19. juni 2018

Har ideologi trumfet kunnskap i drosjepolitikken?

- Vi frykter at politikken vil bygge mer på ideologi og historieløshet enn på kunnskap og praktisk erfaring. Det sier Norges Taxiforbunds leder, Øystein Trevland, i siste nummer av bladet TAXI (nr 4/2018).

Nyhet
18. juni 2018

- Deregulering opphever ikke markedssvikten

- Min største bekymring er at saken ikke avgjøres på faktum. Det er ikke gjort noen konsekvensanalyse. Ingen kan komme med vellykkede eksempler på deregulerte markeder, men det finnes mange skrekkeksempler på det motsatte.

Det sa advokat Espen Bakken da han sammen med Norges Taxiforbund møtte deler av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité den 5. juni. 

Blogginnlegg
28. mai 2018

Trist lesning, Frølich

Det er trist å lese Peter C. Frølichs svar på mine spørsmål om drosjepolitikk. De bygger ikke på kunnskap, men på en teoretisk basert markedsfundamentalisme. Om drosjepriser er han direkte uredelig. Ubers ulovligheter og sosial dumping støtter han fullt ut.

Blogginnlegg
23. mai 2018

Hva mener du egentlig om drosjer, Peter C. Frølich?

I forbindelse med Høyres landsmøte i april framsto stortingsrepresentant Peter C. Frølich (H) i mediene med et ønske om å få det amerikanske selskapet Uber tilbake til Norge. Det reiser mange spørsmål, som jeg håper Frølich vil svare på.

Nyhet
07. mai 2018

"Alternative fakta" i drosjedebatten

Har drosjene fortsatt et samfunnsoppdrag, og skal det være mulig å leve av drosjeyrket i framtiden? Det er spørsmålene alle i næringen nå stiller seg.

Nyhet
03. mai 2018

- Regjeringen har handlingsrom overfor ESA

Regjeringen har stort handlingsrom innenfor EØS-avtalen ved utarbeidelsen av ny yrkestransportlovgivning. Det er et rent politisk valg som vil avgjøre om den vil oppheve antallsbegrensningen og behovsprøvingen, mener advokat og tidligere nasjonal ekspert i ESA, Espen Bakken.

Nyhet
16. mars 2018

- Noen vil faktisk ødelegge drosjenæringen

Sentrale politikere i regjeringspartiene støtter i realiteten et kappløp mot bunnen for næringen, sier NT-leder Øystein Trevland i bladet TAXI nr 2.

Nyhet
08. mars 2018

Også Uber Black drives ulovlig

Over halvparten av bilene som brukes for Uber Black i Oslo mangler lovlig løyve til formålet. Det viser en undersøkelse Norges Taxiforbunds Oslo-avdeling har gjort.

Pressemelding
20. desember 2017

Uber er ikke delingsøkonomi

Dagens avgjørelse i EU-domstolen stadfester at Uber ikke er delingsøkonomi eller bare en teknologiplattform, men taxivirksomhet, og skal behandles deretter i nasjonale lovverk.

Nyhet
12. desember 2017

Dyre drosjer er politisk valgt

Landets dyreste drosjer er de som politikerne slapp til for å gi kundene lavere priser. De dyreste drosjene i Oslo er også de dyreste i landet.

Pressemelding
11. desember 2017

Vil delta konstruktivt om drosjereform

Norges Taxiforbund vil delta konstruktiv i debatten om utformingen av et nytt lovverk, og ser flere positive sider i startpunktet som Regjeringen har offentliggjort i dag, gjennom sitt svar til ESA.

Nyhet
23. oktober 2017

Ingar ble knivstukket på jobb - reddet av håndverkere

Etter å ha kjørt drosje i Oslo siden 1975, opplevde Ingar Malvang (63) alle sjåførers mareritt da han mandag den 18. september i år ble angrepet og sterkt kvestet av en kunde med kniv. Han er takknemlig for fire håndverkere som reddet ham, og for beredskapsgruppa i Oslo Taxi.

Pressemelding
03. oktober 2017

Useriøst om "delingsøkonomi"

Kunne man tenke seg en undersøkelse i offentlig regi der brukere av svarte rørleggertjenester ble spurt om de var fornøyd med utførelsen og prisen, og hvor konklusjonen av positive svar er at det beviser et velfungerende marked?

Pressemelding
31. august 2017

”Kunnskapsby” støtter kriminalitet

I framtidens transport har drosjene ingen plass, om en skal tro arrangørene av konferansen Smart Mobility den 7. september. Piratvirksomheten Uber, derimot, er invitert til å holde innlegg.

Pressemelding
31. august 2017

Senterpartiet best i taxitest

Senterpartiet kommer best ut i bladet TAXIs evaluering av stortingspartienes drosjepolitikk. Sp får terningkast 6, mens Venstre kommer dårligst ut med 1.

Pressemelding
31. august 2017

Tilbake til start med borgerlig flertall?

Det er liten tvil om at drosjenæringen går mer forutsigbare tider i møte med et regjeringsskifte. Med fortsatt borgerlig flertall, er det ”tilbake til start” og nye runder med diskusjon og dragkamp om rammebetingelsene.

Blogginnlegg
17. august 2017

Samfunnsmoral på glid

”Alle” er imot svart arbeid og sosial dumping. ”Alle” politikere er for den norske samfunnsmodellen i arbeidslivet. Eller er de?

Nyhet
28. juni 2017

Klare samfunnsinteresser bak behovsprøvingen av drosjer

En behovsprøvd løyveordning er et middel for samfunnet til å sikre et tilstrekkelig tilbud av drosjetjenester i hele landet, til alle tider av døgnet. Uten dette kan man ikke få et tilbud på ulønnsomme tider og steder. Dette gjelder like mye i byene som på landet.

Nyhet
20. juni 2017

Kraftfullt forsvar for drosjene

LO, YS og fylkeskommunene tar kraftig avstand fra Delingsøkonomiutvalget, og peker på drosjenes viktige rolle i transportpolitikken. Det framgår av høringsuttalelsene. 

Pressemelding
13. juni 2017

Antallsregulering og kjøreplikt sikrer drosjetilbudet

Følgende melding er, sammen med rapporten, sendt Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i dag:

Nyhet
09. mars 2017

Hold Uber unna Norge!

Fra ubertilhenger til kritisk sjåfør:

- Uber er ikke en type arbeidsgiver vi bør ønske i Norge. Det sier Tonje Ettesvoll (43) etter tre måneder som heltids ubersjåfør i San Diego, California. Hun sitter igjen med mindre enn minstelønn.

Nyhet
09. mars 2017

Løpet er kjørt for Uber i Norge

Regjeringen har ingen planer om å fjerne løyvekravet til drosjevirksomhet. Det bekrefter statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet overfor bladet TAXI, nr 2, 2017.

Pressemelding
22. februar 2017

ESA vil demontere kollektivtilbudet

Eftas overvåkingsorgan ESA, har i dag skrevet at behovsprøvingen av drosjeløyver er i strid med EUs regler om fri etableringsrett.

Norges Taxiforbund stiller seg noe undrende til at ESA kommer med dette nå, etter at loven har vært der siden Norge inngikk EØS-avtalen i 1994. Persontransport er underlagt nasjonal lovgivning i EU, og flere EU-land har tilsvarende reguleringer.

Blogginnlegg
14. februar 2017

Når Hegnar går amok, - og avviser motinnlegg

Trygve Hegnar gikk amok i skjellsord i en leder i Finansavisen 13. februar, om delingsøkonomi og drosjelovgivning. Avisen sa ja til et tilsvar, men ombestemte seg. De ønsker åpenbart ikke saklige motforestillinger.

Nyhet
09. februar 2017

Mytebygging om taxipriser

I Oslo steg drosjetakstene med 37 prosent fra 2007 til 2015, betydelig lavere enn de 104 prosentene som det har blitt hevdet i ulike medieoppslag. De siste fire årene har drosjeprisene steget marginalt mer enn konsumprisindeksen.

Pressemelding
08. februar 2017

Ber om møte med Erna Solberg

Norges Taxiforbund ber om et snarlig møte med statsminister Erna Solberg for å diskutere de dramatiske konsekvensene Delingsøkonomiutvalget vil påføre drosjenæringen.

Pressemelding
06. februar 2017

Taxi er ikke delingsøkonomi

Pressemelding angående Delingsøkonomiutvalgets (DØ-utvalgets) innstilling, 6. februar 2017:

Drosjenæringen forholder seg til at det er Samferdselsdepartementet som er myndighet på transportområdet, og at Regjeringen for et halvt år siden vedtok at så vel krav til løyver som behovsprøvingen skal bestå.

Pressemelding
18. januar 2017

NOK er nok. Uber skal ut!

Uber Norway AS viser fingeren til rettsstaten og velferdssamfunnet ved å fortsette sin ulovlige virksomhet i Norge. Nå er det nok. Vi krever at myndighetene nå sørger for at lov og rett blir overholdt.

Nyhet
20. desember 2016

«Taxisjåføren – vateret i samfunnet»

Taxisjåfører. Alle mener noe om dem, og de blir gjerne fremstilt og beskrevet i karikaturlignende bilder. Ofte i negative ordelag. Brautende, plaprende, bedrevitende klagere som aldri holder kjeft når de skal og aldri dukker opp. Som insisterer på gale kjøreruter og nekter deg å spise hva du vil, hvor du vil og når du vil.

Pressemelding
30. november 2016

Anmelder 105 piratsjåfører

Styret i Norges Taxiforbund politianmelder 105 Uber-sjåfører for brudd på Yrkestransportloven. - Uber er pirattaxi og de som kjører har ikke lovpålagt løyve, sier forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Pressemelding
05. september 2016

Gledelig fra Samferdselsdepartementet

- Vi er svært fornøyd med at departementet vil beholde de grunnleggende rammevilkårene for drosjene, og avviser alle forslag om å innføre ulike konkurransevilkår.

Pressemelding
01. juli 2016

Piratkjøring er og blir forbudt

Det er fortsatt slik at den som driver persontransport mot vederlag må ha løyve og kjøreseddel.

Pressemelding
02. juni 2016

Ingen Uber-støtte fra EU

EU-kommisjonen kom i dag med retningslinjer for delingsøkonomien og ny teknologi. Medlemslandene oppfordres til å revidere og samordne sine lover, men de kan overhodet ikke tolkes som noen aksept av Ubers konsept med privatbiler som taxi.

Nyhet
10. mai 2016

Oppgjør med Konkurransetilsynet

Tidligere utredningssjef i Norges Taxiforbund, Jørn Berthelsen, tar et grundig faglig oppgjør med Konkurransetilsynet i sitt kommentarnotat.
(Opprinnelig publisert september 2015)

Pressemelding
20. april 2016

Enige om taxiløsning på Flesland og Sola

Avinor og Norges Taxiforbund har hatt konstruktive og gode samtaler om innføring av taxi management-systemet på Bergen lufthavn, Flesland.

Nyhet
06. april 2016

Taxi finansierer 20.000 barnehageplasser

Norske drosjer sørger for at det alltid er offentlig transport å få tak i – døgnet rundt i hele landet. I tillegg bidrar næringen med nær 3 milliarder skattekroner i året.

Blogginnlegg
08. januar 2016

Keiserens nye økonomi

Taxipiraten Uber blir assosiert med en idealistisk, miljøvennlig og positiv utvikling, mens de i realiteten er det råeste kommersielle selskapet vi har sett på lang tid.

Nyhet
07. januar 2016

Hva vil Erna fjerne for drosjene i Norge?

Jeg registrerer at Erna Solberg mener at Uber og Airbnb er fine greier. Jeg tar som en selvfølge at vår statsminister mener at bedrifter skal ha like konkurransevilkår.
Drosjenæringen i Norge har en rekke pålegg. Uber, som hun mener er kommet for å bli, slipper disse.

Nyhet
16. desember 2015

Feilaktig om taxipriser

Mange av taxinæringens motstandere bruker feilaktige tall om prisutviklingen i Oslo for å ramme næringen og begrunne avregulering.

Pressemelding
26. november 2015

Nye bompenger for taxi - ulovlig og uklokt

Det innføres bompengeavgift for taxier på Sola og Flesland flyplass.

I første omgang skal avgiften være 10 kroner, men det er allerede varslet at den vil øke i løpet av kort tid.

Pressemelding
22. oktober 2015

Gledelig at ulovlig persontransport stoppes

Norges Taxiforbund er glad for at politiet stanser og straffer piratsjåfører, som undergraver det lovlige drosjetilbudet i landet og bidrar til en svart økonomi.

Pressemelding
19. oktober 2015

Nei til ny bomavgift på flyplassene

Avinor har meldt at de vil innføre bompenger for taxinæringen ved Sola, Flesland og Kjevik lufthavner. Norges Taxiforbund er både overrasket og skuffet over disse opplysningene.

Nyhet
10. september 2015

Oppgjør med Konkurransetilsynet

I et fagnotat på oppdrag fra taxiforbundet går tidligere utredningssjef Jørn Berthelsen sterkt i rette med Konkurransetilsynets utspill om deregulering av næringen.

Tilsynet er omtrentlig i bruk av kilder, og viser liten innsikt i de forbrukerhensyn som ligger bak lovgivningen, mener Berthelsen.

Pressemelding
02. august 2015

Ingen aksept for piratkjøring

Nylig ble tre sjåfører som kjørte pirattaxi under paraplyen Haxi, frikjent i Stavanger tingrett. Det er en stor misforståelse å tro at dette er en legalisering av piratkjøring.

Pressemelding
23. mars 2015

Taxipolitikk må baseres på kunnskap

Norges Taxiforbund ønsker debatt om rammevilkårene for drosjenæringen, men løsningen er ikke frislipp slik Konkurransetilsynet tar til orde for.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker